Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1618/22 juni/VVt Venetien den 8. Iunij, Anno 1618

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Venetien den 8. Iunij, Anno 1618’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag 22 juni 1618, p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Venetien den 8. Iunij, Anno 1618.

DEs Graeven van Leeuwensteens 3000. Soldaten sijn in die omligghende Fryulsche Steden geleyt worden, ende die oude Hollantsche daer uyt ghenomen, ende naer Monfalcin ende Istria ghesonden, om sulcke op 4. Gallions, ende 5. Galleyen te setten, ende tot die Armade te vaeren, Soo heeftmen 100. duysent Croonen naer Dalmatien ghesonden, om 2. Niewe Fusten te Armeren: Tot Bressa comen noch daegelijcx van wegen Joengste ghedachte verraderye vele Soldaten aen, die in bewaringe ghenomen werden.
 Den Vernini Lapoz dewelcke den Franchoyschen Ambassadeur naer Mylanen gespedieerde Courir, van wegen inruyminghe Vercelli te protesteren, bejegent den Ambassadeur ende die versekeringhe der Restitutie te brengen, heeft naer Turin gheschreven, dat sulcke op 16. deses gheschieden soude.
 Men segt, dat de Coninck Ferdinand aenden Coninc van Spanjen dese sijne Italiaensche Landen opdraghen ende inruymen wil, daerbeneffens die Oostenrijcksche in Friul sich daeghelijcx stercken, ende nu by 6000. te voete, ende 1500. Peerden aldaer hebben souden, soo houden de onse met de Demolitie van hunne Schantsen ende Fortressen oock te rugge, richten die ghedemanteleerde, principalijck die Schantsen tusschen Gradisca ende de Sterre-Schants, als oock tot Medea weder op besetten sy met volck, ende versien sy op een niews, met allerley nootdruft, so datmen besorght dat den vrede tot gheen goet eynde comen wert.
 Ondertusschen vaert de Vice Coninck met sijne Armade noch al even starck voort, daerteghen dese Seigneurie, oock opt beste hun sijn Armerende.