De Opmerker/Jaargang 42/Nummer 47/Ingezonden stukken

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ingezonden stukken
Auteur(s) A.W. Weissman en Red.
Datum Zaterdag 23 november 1907
Titel ‘Ingezonden stukken’
Tijdschrift De Opmerker
Jg, nr, pg 42, 47, 374-375
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron [1]
Auteursrecht Publiek domein

[374]

374

[...]

Ingezonden stukken.


      De onderteekende wenscht naar aanleiding van wat door het Bestuur der Vereeniging van Nederlandsche Kalksteenfabrieken in het Algemeen Nederlandsch Advertientieblad werd geschreven met alle kracht op te komen tegen de bewering, dat hij bereid zou zijn het door hem uitgebracht rapport in zake kalksteen aan te vullen. Op het tot hem door genoemd bestuur herhaaldelijk gerich verzoek, dit te doen, heeft ondergeteekende schriftelijk te kennen gegeven, dat hij op zijne ver-


[375]

375

klaringen in het rapport alleen dan zal terugkomen, wanneer hem wordt aangetoond, dat hij gedwaald heeft.
      Aan de onder dagteekening van 1 November l.l. door ondergeteekende afgegeven verklaring mag geene andere beteekenis gehecht worden, dan deze, dat het niet in zijne bedoeling lag verder te gaan, dan wat Professor van der Kloes in bovenbedoeld rapport omtrent mogelijke naharding van door Z.H.G. onderzochte monsters kalkzandsteen mededeelde.
   AMSTERDAM, 18 November 1907.

A. W. WEISSMAN.      

      Ten einde verwarring te voorkomen achten wij het noodig mede te deelen, dat het bovenstaande geen betrekking heeft op het verweerschrift der kalkzandsteenfabrikanten, dat in dit nummer besproken wordt, maar op een in aansluiting daaraan verschenen artikel in het Alg. Ned. Advertentieblad, waarop wij in ons volgend nummer hopen terug te komen.

RED.