Album der Natuur/1853/Muziekvogel Guyana, van Hasselt

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De muziek-vogel van Guyana (1853) door Alexander Willem Michiel van Hasselt
'De muziekvogel van Guyana' werd gepubliceerd in Album der Natuur (tweede jaargang, 1853), p. 256. Dit werk is in het publieke domein.


[ 256 ]

DE MUZIEK-VOGEL VAN GUYANA.

 

 

H et is bekend, dat het pluimgedierte der Keerkringslanden in den regel meer uitmunt door pracht van kleur, dan door liefelijk gezang. Onder de uitzonderingen hierop ontleenen wij aan schomburgk de volgende mededeeling over den Cyphorinus of Turdus Cantans. Dit dier heeft vele namen, die, even als de bovenstaande Latijnsche bijnaam, reeds eene aanwijzing geven van zijn groot muzikaal talent. In Engelsch-Guyana heet deze vogel de "Singing Frenchman," ook wel de "Flageoletbird." In Peru wordt zij de "Organista" of de "Flautero" genaamd. In Fransch-Guyana is zij bekend onder den naam van "Musicien de Cayenne." Des morgens in de vroegte reeds verheft zij hare welluidende stem. Men zou meenen de zuiverste toonen eener glas-harmonica te hooren, en deze te zamen gevoegd in de volkomenste maat, tot eene eigenaardig schoone melodie. Hare zilveren klokkentoonen hebben zoo iets verteederends, zoo iets aantrekkelijk vleijends en smeltends, dat men in verrukking en sprakeloos den heerlijken zanger blijft aanhooren. De kop en de borst van dit vogeltje zijn roestkleurig, de zijden van den hals zwart met witte strepen. Het is door vele natuuronderzoekers trouwens reeds beschreven, terwijl velen evenzeer betooverd stonden bij het vernemen van zijn gezang. Swainson heeft er eene afbeelding van gegeven in zijn Selection of the Birds of Brazil and Mexico, Tab. LXV, zonder echter van zijne overheerlijke stem te gewagen, (r. schomburgk, Reise in Brit. Guiana, II Th. S. 435.)