Album der Natuur/1853/Nieuwe afbeelding Dodo, Lubach

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over eene nieuw ontdekte afbeelding van den Dodo (1853) door Douwe Lubach
'Iets over de Negers' werd gepubliceerd in Album der Natuur (tweede jaargang, 1853), p. 255. Deze tekst is in het publieke domein.


[ 255 ]

OVER EENE NIEUW ONTDEKTE AFBEELDING

VAN

DEN DODO.

 

 

T en gevolge van eene mededeeling van den Hoogleeraar w. vrolik, zijn wij in staat gesteld, om uit the Literary Gazette and Journal of Belles Lettres, Arts and Sciences for April 1853, pag. 385 het volgende te berigten.

In de vergadering van de Zoological Society te Londen, van 12 April dezes jaars, werd een verslag gelezen van w.j. broderip, over eene vroeger nog niet beschreven afbeelding van den Dodo, welke, benevens die van een aantal andere dieren, voorkomt op eene schilderij, berustende in de verzameling van den Hertog van Northumberland, op Syon House, en, blijkens de daarop gevondene monogrammen en jaartal, in 1627 geschilderd door jan goeimare en jan david de heem. Op den achtergrond dezer schilderij is voorgesteld de strijd van perseus met het zeemonster ter redding van andromeda.—De op deze schilderij voorkomende dieren, ook de vele schelpdieren, die anders veelal minder naauwgezet afgeteekend worden, zijn met bewonderenswaardige getrouwheid afgebeeld; eene omstandigheid, die sterk pleit voor de juistheid van de afbeelding des Dodo's, welke overigens met de reeds vroeger bekende zeer goed overeenkomt. De snelle welving van het voorhoofd boven de oogen (zie bl. 183), van welke de Dodo, zegt broderip, den naam van "gekapte zwaan" (Cygnus cucullatus) verkreeg, is in geene andere afbeelding zoo duidelijk voorgesteld. De vogel is afgebeeld in eene houding, alsof hij iets van het strand oppikte.

D.L.