Album der Natuur/1857/Weldadige dwaling

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Eene weldadige dwaling (1857) door Jan van der Hoeven
'Eene weldadige dwaling,' werd gepubliceerd in Album der Natuur (zesde jaargang (1857)), pp. 159. Dit werk is in het publieke domein.


[ 159 ]
 

EENE WELDADIGE DWALING.

 

 

De maillet oppert in een zonderling boek, onder den titel van Telliamed (de omgekeerd gelezen naam van den schrijver), behalve meer vreemde zaken, ook deze bewering, dat de maan geene wenteling om hare as heeft. Over dat boek van de maillet hoop ik later de lezers van het Album der Natuur nader te onderhouden. Thans wil ik alleen een voorval verhalen, dat door de luc is medegedeeld (Lettres physiques et morales sur l'histoire de la terre et de l'homme. La Haye 1780, II, p. 329). Professor Lichtenberg van Göttingen was er, op eene zijner wandelingen naar het observatorium van Kew, tijdens zijn verblijf in Engeland, getuige van. Door Richmond gaande hoorde hij de klokken bespelen. Hij vroeg naar de reden daarvan en vernam, dat een inwoner dier plaats, die zich met de sterrekunde bezig hield, opmerkende dat de maan ons steeds dezelfde zijde harer oppervlakte toekeert, daaruit met de maillet had afgeleid, dat zij geene wenteling om eene as heeft. Overtuigd, dat hij eene ontdekking gemaakt had, was door hem eene som van 400 pond St. gedeponeerd, om aan dengenen te worden uitgereikt, die binnen een bepaalde termijn deze meening mogt weêrleggen. De bepaalde tijd verliep; niemand was opgekomen, en de sterrekundige, met zijne zegepraal voldaan, had de som niet teruggenomen, maar besloten, dat die onder de armen van zijne woonplaats zou worden uitgedeeld. Daarom nu werden op dien dag de vreugdetoonen van het klokkenspel gehoord.