Algemeen Handelsblad/Jaargang 111/Nummer 36585/Ochtendblad/F. Vordemberge-Gildewart

Uit Wikisource
‘F. Vordemberge-Gildewart’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit het Algemeen Handelsblad, vrijdag 2 december 1938, Ochtendblad, derde blad, p. 5. Publiek domein in de EU.
[ 5 ]

F. VORDEMBERGE—GILDEWART.

In de Koninklijke Kunstzaal Kleykamp te ’s-Gravenhage zal gedurende de maand December een tentoonstelling worden gehouden van het werk van den schilder F. Vordemberge-Gildewart.

Zij, die de tentoonstelling van abstracte kunst hebben bezocht, welke dit voorjaar in het Stedelijk Museum te Amsterdam werd gehouden, zullen zich zijn werk herinneren. De aangekondigde expositie zal op ruimere schaal een indruk geven van het oeuvre en de ontwikkeling van dezen schilder.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door een comité, dat als volgt is samengesteld: Paul Citroen, mevrouw Petro van Doesburg, F. Duwaer, C. van Eesteren, B. Merkelbach, dr. ir. I. H. Plantenga, phr. W. J. H. B. Sandberg, Mart Stam. De heer C. van Eesteren zal Zaterdagmiddag 3 December te 3.30 uur de tentoonstelling openen met een korte inleiding.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Anoniem (3 december 1938) ‘Abstracte kunst’, De Tijd, Ochtendblad, [p. 4].