Algemeen Handelsblad/Jaargang 1845/Nummer 4167/'s Gravenhage, 24 Maart

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
’s Gravenhage, 24 Maart
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 26 maart 1845
Titel ’s Gravenhage, 24 Maart
Krant Algemeen Handelsblad
Jg, nr ?, 4167
Editie, pg [Dag], [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      * ’s GRAVENHAGE, 24 Maart. Z. M. benevens de prinsen en de prinsessen van het koninklijke huis, hebben gisteren het Heilig Avondmaal in de Kloosterkerk gehouden, na de voorbereiding daartoe, Vrijdag jl. te hebben bijgewoond; beide keeren onder het gehoor van den Wel-Eerw. Heer predikant Moll.
      Heden morgen hebben HH. MM. de Koning en de Koningin benevens andere leden van het koninklijke gezin, de godsdienstoefening in de Kloosterkerk, onder het gehoor van den Wel-Eerw. Heer predikant Ruitenschild bijgewoond.
      Het heeft H. M. de Koningin behaagd aan den Heer A. J. van Gelder, onderwijzer op de piano ter dezer stede, met eene prachtige gouden snuifdoos te begiftigen, begeleid door een voor den kunstenaar vereerend schrijven, als een bewijs van de hooge tevredenheid voor onderscheidene muzijkstukken, die door den Heer van Gelder gecomponeerd en aan de Koningin opgedragen zijn.
      Den 17den dezer, des morgens ten 2 ure, overleed alhier de kunstschilder Hillebrand Dirk Loeff. Hij was in die stad geboren den 6den Februarij 1774 en alhier steeds gevestigd gebleven. Zijn meester was de Heer Cornelis van Cuylenburgh. Hij schilderde meest portretten en ook wel landschappen, veelal met watervallen, doch in de laatste jaren had hij zich voornamelijk toegelegd op het schoonmaken en herstellen van oude schilderijen, waarin hij veel kennis en bedrevenheid moet aan den dag gelegd hebben. Een verval van krachten sleepte hem in eenen één en zeventigjarigen ouderdom ten grave.

(Ned. Kunstblad.)