Algemeen Handelsblad/Jaargang 83/Nummer 26332/Avondblad/Dammen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Dammen’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit het Algemeen Handelsblad, maandag 8 augustus 1910, Avondblad, Derde Blad, p. 10. Publiek domein.
[ 10 ]

Dammen.

 Men meldt ons uit Parijs: De match van 6 partijen tusschen De Haas en Fabre is geëindigd met een nederlaag voor Fabre. De Haas won 4 partijen en 2 werden er remise, zoodat de eindstand dus 10—2 is in het voordeel van De Haas. Men is te Parijs over deze nederlaag van Fabre wel wat verwonderd, want Fabre is een geniale speler, en noch Weiss, noch Ottina of wien ook gelukte het hem op zulk een wijze te verslaan. Het verschilde bij al deze heeren slechts één partij. Weiss neemt de Fransche spelers echter niet „au sérieux”.
 Men beraamt te Parijs plannen om een match te organiseeren tusschen Molinard en De Haas. Of er iets van komen zal is echter nog niet zeker. Gelijk men weet werd Molinard in den jongsten internationalen strijd te Parijs, waarin ook De Haas mededong, eerste. De uitslag was toen Weiss 20, Molinard 19 en De Haas 16 punten. De Haas gelooft niet, Weiss te kunnen verslaan.
 Hieronder volgt een stand uit een partij, tusschen De Haas en Fabre.

De Haas.

Zwart.

Wit.

Fabre.

 In dezen stand speelde Fabre 31—27, zw. 22 : 31, wit 36 : 27, zw. 12—18, wit 37—31 gedwongen, want 27—21 enz. mag niet, zw. 14—20, wit 40—34, zw. 20—25 en toen offerde wit een schijf. Men ziet n.l. wel dat op 34—30 en 39 : 30 van wit, zwart den „kaatsingzet” doet, door 24—29, 17—21, 11 : 33, 23 : 25 enz. met minstens één schijf winst. Nu had wit het nog wel even kunnen rekken door 42—37 eerst te spelen, maar dan zwart 9—14 en wit komt in zulk een allertreurigsten stand, dat hij verliezen moet, hetgeen dan ook bij analyse door de heeren Weiss en De Haas gebleken is.