Algemeen Handelsblad/Jaargang 84/Nummer 26652/Avondblad/Acht en veertigste Christelijk Nationaal Zendingsfeest

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Acht en veertigste Christelijk Nationaal Zendingsfeest’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit het Algemeen Handelsblad, dinsdag 27 juni 1911, tweede blad, p. 7. Publiek domein.
[ tweede blad, 7 ]

Acht en veertigste Christelijk Nationaal Zandingsfeest.

 Op dit den 5den Juli 1911 te De Bilt te houden Zendingsfeest zullen de volgende sprekers de achter hun haam vermelde onderwerpen behandelen: L. D. de Jong Schouwenburg, pred. te Dinther: Welkom; dr. H. Bavinck, hoogleeraar aan de Vrije Universiteit: Openingsrede; J. Bergman, pred. te Rotterdam: Het verlorene gezocht; W. F. Breijer, O.-I. pred., (met verlof): Van een onbekend terrein; dr. A. M. Brouwer, rector van de Ned. Zendingsschool: De volheid des tijds; dr. F. van Gheel Gildemeester, pred. te ’s-Gravenhage: Wat leert de Zending aan een beschaafd mensch in de 20ste eeuw?; H. Guillaume, zendeling der Rhijnsche Zending: Het Zendingswerk in de Bataklanden niet ijdel; J. Henzel, pred. te Boxmeer: Christus of Mohammed; M. M. den Hertog, pred. te ’s-Gravenhage: Het evenwicht niet verliezen; A. G. H. van Hoogenhuyze, pred. te Doorn: Op ’t vliegterrein; dr. A. Kuyper Jr., pred. te Rotterdam: Der Heidenen wensch; dr. J. C. de Moor, pred. te ’s-Gravenhage: Een geraakte; J. J. van Noort, pred. te Amsterdam: Zilver en goud; dr. H. J. Olthuis, pred. te Rotterdam: Het Zendingsfeest een gedenkdag; A. van Os, zendeling onder Israël te Amsterdam: Israël een eenig volk; J. L. D. van der Roest, oud-zendeling der Utrechtsche Zendingsvereen.: Onder Papoea en Alfoer voorheen en thans: C. Ch. J. Schröder, secr. der Nederl. Zend.-Vereeniging te Rotterdam: Een vreeselijke gelijkenis; dr. J. Weener, pred. te Haarlem, vertegenwoordiger van het Java-Comité: De adventstijd der volkeren; C. F. Westermann, pred. te Amsterdam: 1ste Slotrede: dr. J. R. Slotemaker de Bruine, pred. te Utrecht: 2de slotrede.