Algemeen Handelsblad/Jaargang 84/Nummer 26652/Avondblad/Weesp, 27 Juni

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Weesp, 27 Juni’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit het Algemeen Handelsblad, dinsdag 27 juni 1911, tweede blad, p. 7. Publiek domein.


[ tweede blad, 7 ]  * WEESP, 27 Juni. De Liberale Vereeniging koos in de gisteravond gehouden vergadering als candidaten voor de a.s. Gemeenteraadsverkiezing de heeren D. J. v. Houten aftr., J. Bremer Wzn. en G. van Sytveld, omtrent den vierden vrij komenden zetel laat men blijkbaar de kiezers vrij.
 Na het kiezen van drie cnadidaten, had een korte conferentie plaats met een deputatie der R.-K. kiesvereeniging Recht voor Allen, waarna de voorzitter de vergadering mededeelde, dat de katholieken de liberale candidaten wenschten te steunen, als ’t antwoord der Lib. Ver. bevredigend mocht zijn ten opzichte van de katholieke candidatuur (Mazzoli).
 Geantwoord werd, dat de liberalen sympathiek staan tegenover een katholieke candidatuur, bij eventueele herstemming kan nadere samenwerking worden overwogen.