Algemeene Berichten 1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükel Nedänik


In het tweede blad van „Volapükel nedänik” zal, behalve een artikel, waarin in breede trekken de geschiedenis onzer nieuwe taal zal geschetst worden, een aanvang worden gemaakt met eene methode tot aanleering van volapük, getiteld: „Langzaam maar zeker”. Deze methode is bewerkt door twee hoofdonderwijzers en heeft ten doel de schooljeugd langs geleidelijken en eenvoudigen weg de wereldtaal te doen aanleeren. De taalregels, welke in deze methode zullen worden voorgedragen, moeten met aandacht worden gelzen, terwijl verder de thema's onder de leiding van een onderwijzer kunnen bewerkt worden. Bij de schaarschheid echter van tidels (= onderwijzers) in volapük zou deze methode voor velen zonder nut zijn. Onderstaande heeren verklaren zich echter bereid hierin te voorzien, door op aanvrage de bewerkte thema's en verdere oefeningen te verbeteren, alsmede hier en daar gewenschte inlichtingen te verstrekken enz., mits iedere aanvraag vergezeld gaat van twee blauwe postzegels voor moeite en antwoord.

J. BRAAKMAN, Hillegom.
J. A. ADRIAANSE, 's Heerenhoek.
B. G. LAMBERTS, Ovezande.

Heren leden der Centrale Nederlandsche Volapük-vereeniging kunnen bij hunne studiën ook van dit aanbod gebruik maken.
In de hoop, dat ook andere tidels-volapüka dit voorbeeld zullen volgen, hebben de heeren J. BRAAKMAN en J. A. ADRIAANSE in hunne plaats van inwoning een cursus voor volapük geopend. Ook in omliggende gemeenten, zoo zich daar ook deelhebbers voor een cursus mochten opdoen, zijn zij volgaarne bereid. Voor Haarlem en omstreken vervoege men zich voor nadere inlichtingen tot het Bureau.