Anoniem/Aankondiging van aanbestedingen/3

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Aankondiging van aanbestedingen
Auteur(s) Anoniem
Datum 19 januari 1895
Titel Aankondiging van aanbestedingen
Tijdschrift De Ingenieur
Jg, nr, pg 10, 3, 35-36
Opmerkingen Jean Speetjens vermeld als J. Speetjens, Jan Jorna als J. Jorna
Brontaal Nederlands
Bron tijdschriften.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

[35]


35


[...]


AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.


Maandag 21 Januari.


      ’s-Gravenhage. Min. v. Binnenl. Zaken, te 11½ ure: Onderhouden van en het doen van herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der Rijks Hoogere Burgerschool te Gouda, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 Dec. 1896. Raming f 1750.
      Djrksland. (Z.-H.) Best. v/d, polder Oud-Herkingen: Leveren van: a. 40 lasten Doorniksche Zetsteen, zwaar 25 op 30 cM.; b. 4000 stuks masthoutperkoenpalen, lang 1.40 M., dik op den kop 10 cM. diameter met de schors gemeten. Beiden te leveren in April 1895 aan den zeedijk te Herkingen; c. 100 M3. onderhoudsgrind van 1–3 cM., te leveren half Mei 1895, franco op den wal te Herkingen. Bilj. in te zenden voor of op 21 Jan. bij den voorz. v/d. polder Oud-Herkingen, D. v. d. Sluijs te Dirksland.
      Langweer. Burg. en Welhs. v. Doniawerstal, te 11 ure: Onderhoudswerk aan de gemeente- en dorpsgebouwen enz. over 1895. Inl. bij den gemeente-opz. E H. Meijer te St. Nicolaasga. (Alleen voor ingezetenen van de gemeente.)
      Oldenzaal. R.-K. Par. Kerkbest. v/d. H. Plechelmus, te 11½ ure: Bouwen van een ziekenhuis c.a. op een terrein aan den Wal ald. Inl. bij den archt. W. Elzinga te Hengelo. Aanw. 21 Jan. te 10 ure.


Dinsdag 22 Januari.


      ’s-Gravenhage. Vanwege het Min. v. Koloniën, door den hoofdingenieur van de Rijks telegraaf, te 1 ure: perc. 1. Morse-papierrollen; perc. 2, ijzeren telegraafpalen, model Henley; perc. 3, ijzeren haakvormige isolatordragers (voor ijzeren palen); perc 4, verzinkt ijzerdraad no. 5. De biljetten van inschrijving moeten vóór of uiterlijk op den dag der aanbesteding voor één uur des namiddags zijn ingeleverd in eene daartoe bestemde gesloten bus aan het bureel van den voorn. hoofding. Kazernestraat no. 3 te ’s-Gravenhage.
      Leeuwarden. Vanwege het Min. v. Binnenl. Zaken, te 1 ure: Onderhouden van en doen van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Heerenveen, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 Dec. 1896 Raming f 1270.
      Idem. Idem. Onderhouden enz. van de gebouwen der Rijks Hoogere Burgerschool te Leeuwarden, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 Dec. 1896. Raming f 2500.
      Utrecht. Maatsch. tot expl. v. S. S., te 2 ure: (Bestek no. 679). Verplaatsen van de wachterswoning no. 74a tusschen Groningen en Kropswolde naar K.M. 71 tusschen Vierverlaten en Zuidhorn. Begr. f 1970. (Zie Adv. in no. 1.)
      Roermond. P. Nederdael, te 7 ure: Afbreken van een oud gebouw en bouwen van drie woningen enz. in de Leliestraat. Inl. bij den archt. J. Speetjens. Aanw. 22 Jan. te 11 ure.
      Idem. Archt. J. Jorna: Afbreken en weder opbouwen van een woonhuis met achtergebouwen in de Neerstraat. Inl. bij gen. archt. Bilj. inz. voor 6 uur n.m. Aanw. 22 Jan. te 10 ure.


Woensdag 23 Januari.


      ’s-Gravenhage. Genie, te 10 ure: Inrichten van de voormalige directeurswoning der geschutgieterij tot gebouw voor de Hoogere krijgsschool te ’s-Gravenhage. Raming f 19,600.
      Almelo. A. Polak Bz., te 8 ure: Bouwen van een woonhuis aan de Noorder haven ald. Inl. bij den heer H. Eshuijs Ez. ald. Aanw. 23 Jan. te 11 ure.


Donderdag 24 Januari.


      Leiden. Burg. en Weths., te 12 ure: 1o. Leveren van bouwmaterialen in 15 perc.; 2o. straatklinkers (Waal en Rijnvorm) in 2 perc.; 3o. Ourthe-keien. (Zie Adv.)
      Gendringen. R.-K Kerkbestuur, te 4 ure: Bouwen eener kerk met toren, doop- en altaarkapellen, traptoren, portaal, sacristie enz. Inl. door den archt. A. Tepe te Rijsenburg en den opz. J, v. Kesteren, Bildstraat te Utrecht. Aanw. 24 Jan. te 1½ ure.


Vrijdag 25 Januari.


      Groningen. Vanwege het Min. v. Binnenl. Zaken, te 12 ure: Onderhouden enz. van de gebouwen der Rijks Hoogere Burgerschool te Groningen, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 Dec. 1896. Raming f 2470.
      Idem. Idem. Onderhouden enz. van de R. H. Burgerschool te Sappemeer tot 31 Dec. 1896. Raming f 1490.
      Nijmegen. Burg. en Weths.: Leveren van 230,000 vlakke straatklinkers.


[36]


36


      Leeuwarden. Burg. en Weths. v. Leeuwarderadeel, te 1 ure: Onderhoud van gemeentewerken ged. het loopende jaar, in 6 perc. Inl. bij den gem. opz. L. B. Wesseluis te Huizum.


Zaterdag 26 Januari.


      Zalt-Bommel. A. v. d. Vlies, te 12 ure: Maken van een houten directiekeet onder de gem. IJsselmonde, groot ongeveer 150 M2. Aanw. 23 Jan. te 12 ure, uitgaande van het Kralingsche veer.


Maandag 28 Januari.


      ’s-Gravenhage. Min. v. Koloniën, te 12 ure: (Best. no. 161.) Metalen bovenbouw met toebehooren voor 26 bruggen voor sec. spoorwegen; (best. no. 162.) IJzerwerk met toebeh. voor syphons; perc. no. 1, verzinkt ijzerdraad; perc. 2, isolatordragers enz.; perc. 3, gereedschappen enz.; perc. 4, verfstoffen enz.; perc. 5, klinknagels enz.; perc. 6, hennepslangen. Alles ten dienste der S.S. op Java. (Zie Adv. in no. 2).


Donderdag 31 Januari.


      Koog a/d. Zaan. Burg. en Weths., te 12 ure: Maken van een bijbouw aan de gemeenteschool. Inl. bij den gem.opz. J. Otter.
      Lekkerkerk. Burg. en Weths., te 1 ure: Bouwen van een onderwijzerswoning. Inl. op het bureau van den gem.-archt. A. Dirkzwager te Rotterdam. Aanw. 24 Jan. te 1 ure. Bilj. inz. 30 Jan. vóór 3 ure.
      Donk. R.-K. Kerkbest., te 2 ure: Bouwen van een pastorie. Inl. bij H. Verhagen te Donk en den archt. W. G. Welsing te Amsterdam. Aanw. 24 Jan. te 2 ure.
      Hummelo & Keppel. Burg. en Weths., te 11 ure: 1o. Af- en uitbreken van een gedeelte van het gebouw der o. l. school te Drempt en vervolgens het aanbouwen van een vierde schoollokaal ald.; 2o. te leveren ameublement.
      Haarlem. Vanwege het Min. v. Binnenl. Zaken, te 11 ure: Onderhouden enz. van de leerschool en het teekenlokaal, hehoorende bij de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Haarlem, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 Dec. 1896. Raming f 1870.


Maandag 4 Februari.


      Dordrecht. Burg. en Weths., te 1 ure: Leveren en stellen van zuiverkisten met herinrichting voor het lichten der deksels en de noodige hulpstukken, afsluiters en buisleidingen ten dienste der gasfabriek. (Zie Adv.)
      Amsterdam. Holl. IJz. Spoorwegmij., te 1½ ure: (Best. no. 610). Vergrooten van de locomotievenloodsen met bijbeh. werken op de stationsemplacementen Doetinchem en Enschede van den G. O. L. S., in 2 perc. Raming perc. 1, f 6800, perc. 2, f 8900. (Zie Adv.)
      Utrecht. Maatsch. tot expl. v. S. S., te 2 ure: Maken van een nieuwe goederenbergplaats en inrichten der bestaande bergplaats tot gebouwtje voor posterijen op station Zeist–Driebergen. Begr. f 1700. (Zie Adv.)


Dinsdag 5 Februari.


      Deurne. Burg. en Weths. v. Deurne en Liessel, te 3 ure: Bouwen van een Raadhuis met toebehooren. Inl. bij den archt. J. W. van der Putten te Helmond.