Naar inhoud springen

Het Vaderland/Jaargang 60/30 juli 1928/Avondblad/Huldiging van architect Jan Wils

Uit Wikisource
Huldiging van architect Jan Wils
Auteur(s) Anoniem
Datum Maandag 30 juli 1928
Titel Huldiging van architect Jan Wils
Krant Het Vaderland
Jg 60
Editie, pg Avondblad C, 2
Opmerkingen Hendrik Petrus Berlage vermeld als H.P. Berlage, Willem Dudok als W.M. Dudok, Willem Kromhout als W. Kromhout; bevat citaat van Martinus Nijhoff
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein
HULDIGING VAN ARCHITECT JAN WILS.


      Kunstenaars van Nederland hebben waardeering voor de wijze waarop de architect Jan Wils den bouw van het Stadion te Amsterdam heeft tot stand gebracht. Zij hebben van deze waardeering willen getuigen door het aanbieden van een oorkonde waarin deze waardeering is neergeschreven.
      Negen vereenigingen hebben op uitnoodiging van een comité, bestaande uit de heeren dr. H. P. Berlage, W. M. Dudok, dr. Jan Kalf, W. Kromhout, prof. R. N. Roland Holst en A. H. Wegerif Gzn. haar namen op deze oorkonde doen aanbrengen.
      Deze oorkonde is in fraaien vorm welwillend geteekend door den heer Jac. Jongert, het sonnet is bereidwillig gedicht door M. Nijhoff.
      In tegenwoordigheid van het Nederl. Olympisch Comité, waarbij het aanbieden dezer oorkonde zeer veel sympathie heeft gewekt, is deze oorkonde vanmorgen in het Stedelijk Museum te Amsterdam, in het zaaltje waar de teekeningen voor het Stadion zijn tentoongesteld den bouwmeester aangeboden.
      De oorkonde luidt als volgt:

Een oorlog had deez’ aard’, zoo groot zij is, gemeten;
Vrede werd aangevat als wereldwerk en plicht,
Arbeid die, uit zijn ernst, vijfjaarlijks, zich opricht
Tot een uitdagend feest van ijverende athleten.

Hij die in Holland bouwt, werkt meer dan hij verricht:
De steen wordt, eer hij er staat, van tinnen zoo doorbeten,
Dat ingetogenheid reeds zegepraal mag heeten
En weerstand schepper wordt van ruimte en evenwicht.

Een feest, wijd, wereld-wijd, kon dat ooit samenkomen
In die bezielde rust? Ons hart is onze bron,
Maar ’t zou voor meer dan ons toereikend kunnen stroomen?

Jan Wils, uw antwoord was dat gij het werk begon.
Iets van ons diepst geloof hebt gij eerlijk ondernomen.
Kunstenaars danken U voor Hollands Stadion. Stadion.

      Aangeboden door den Bond van Nederlandsche Architecten (B. N. A.) de groep Groot Amsterdam, Den Haagschen Kunstkring, den Kring Den Haag van den B. N. A., den Nederlandschen Kring van Beeldhouwers, de Nederlandsche Vereeniging van Ambachts- en Nijverheidskunst (V.A.N.K.), de Maatschappij Arti et Amicitiae, het Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio, de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap, op uitnoodiging van dr. H. P. Berlage, W. M. Dudok, Dr. Jan Kalf, W. Kromhout, Prof. Roland Holst en A. H. Wegerif Gzn., in tegenwoordigheid van het Nederlandsch Olympisch Comité den 30sten Juli 1928 in het Stedelijk Museum te Amsterdam.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Anoniem (30 juli 1928) ‘Huldiging van architect Wils’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 85e jaargang, nummer 210, Avondblad D, p. 4.
  • Anoniem (31 juli 1928) ‘Huldiging van architect Wils’, Tilburgsche Courant, [Eerste blad, p. 3].