Anoniem/Veilingen/2

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Veilingen
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 14 december 1928
Titel Veilingen
Krant Nieuwe Rotterdamsche Courant
Jg, nr 85, 347
Editie, pg {{{editie}}}, Avondblad, B, p. 1
Opmerkingen Herman Johannes Ansingh vermeld als H. Ansingh, Floris Arntzenius als F. Arntzenius, Barnardus Johannes Blommers als B.J. Blommers, George Hendrik Breitner als G.H. Breitner, Willem Maris als W. Maris, Anton Mauve als A. Mauve, Hendrik Willem Mesdag als H.W. Mesdag, Frits Mondriaan als F. Mondriaan, Floris Verster als F. Verster, Jheronimus Bosch als Hiëronymus Bosch, Willem Claesz. Heda als Willem Klaasz. Heda
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

Veilingen.


Van Marle en De Sille.


      Op 18 dezer zal de firma Van Marle en De Sille, alhier, antiquiteiten en schilderijen veilen. De kijkdagen zijn 15, 16 en 17 dezer.
      Onder de schilderijen trekken de navolgende het meest de aandacht. J. Akkeringa. Netten laden (1) en Aan den rand van het dorp (2, een kleine, bekwame schets in olieverf. H. Ansingh, Poort te Harderwijk (5), een frisch en ongemeen krachtig stuk, F. Arntzenius, Potje met margrieten (6), zeer beheerscht van techniek. B. Arps, Fleschje met pauweveer (7), Stilleven met perziken (8), precieuze doekjes met iriseerende effecten. N. Bastert, Huiswaarts (10), een kudde schapen op weg naar huis in een dorp waar het al schemert. Het landschap teekent zich donker af tegen den gelen hemel. B. J. Blommers, Heeze (12) en Meidoorns (13), groot, donkertonig schilderij. Th. de Bock, Avondstemming (14) goed, klein schilderij. H. Bogman Jr., De Zalmhaven (15), vlotte smijdige studie, R. v. d. Borden. Aan de kust (16), modern begrepen kustlandschap met leisteenrotsen in het onvermijdelijke Concarneau. J. W. van Borselen, Vijver in het bosch (18), verdienstelijke uitbeelding van boomgroepen. G. H. Breitner, Grondwerk (19), groote schets in paarsig bruin. Sneeuweffect. J. Carabain, Nijmegen (22), goede demi-moderne voorstelling van de voormalige Latijnsche school en St. Stefanuskerk, C. Coenen, Dorpskermis (27), aardige typeering der figuren. J. C. W. Cossaar, kerkinterieur (29), badend in een gloed van geel en oranje licht. Ch. Dankmeijer, Zierikzee (30), uit de moderne periode van den kunstenaar, felle kleuren en ruige teekening. G. J. Delfgauw. Boerderij (31), frank, frisch en blank. L. Dommelshuizen, Stadsgezicht (33), knappe aquarel. O. Eerelman, Hazewindhonden (34), een voorbeeld van zijn beste werk. A. Eversen, Oud Stadje (36), fijn schilderijtje; Marktplein (38), ook een zeer goede demi-moderne, evenals Stadegezicht (39). A. Forestier, Dorpsscène (40), een schilderijtje van den welbekenden illustrator van The Graphic. P. J. C. Gabriel, Aan de Plassen (41), zeer groote voorstudie in houtskool en Watermolen (42), olieverf. J.C. Greive, Riviergezicht (43), B. J. van Hoven, Stadje in de sneeuw (48), bekwame aquarel uit de romantische periode. R. Huber, Hazewindhonden (49), ongewoon kundige dierstudie. H. A. van Ingen, Koe (51). Isaäc Israëls Amsterdamsche gracht (52), groote teekening in crayon. Jozef Israëls, Grootmoeders hulp (53). J. H. Jurres, Don Quichot (54), groote teekening in crayon en gekleurd krijt, prachtig van techniek; zeer knappe typeeringen. J. S. H. Kever, Op moeders schoot (57) en Rozen in gemberpot (58), zeer verdienstelijk van stof en kleur; mooie warme, donkere toon. C. Koppenol, Bij de wieg (59) en Huiselijke arbeid (60). H. C. Mac Lean, Bloemstilleven (64), gele tulpen en violette anemonen in een kleurenmist. W. Maris, Hengelaar bij de plas (65). A. Mauve, Koe in de weide (66). H. W. Mesdag, Terugkeer van de vischvangst (69), uit de collectie van Jozef Israëls, en Visscherspinken op het strand (70). Twee stellig zeer belangrijke groote doeken. E. Moll, Op de Maas (71), en Riviergezicht (72), beide blank en frisch. F. Mondriaan, Herfst in het bosch (74), en Winterlandschap (75), olieverfstukken. A. Montague, Schipbreuk (76) in het gezicht van rotsige kust met badhôtels. Zeer verdienstelijk Turnereske hemel. G. M. Munthe, Pinken op het strand (77). C. H. van Oudendorp, Interieur (88). Romantische school, een zeldzaam mooi specimen. Ongewoon goed van techniek zelfs voor die vakkundige dagen; het vrouwefiguur is aardig geposeerd en lief van expressie. De goudgloed van het kamerscherm beheerscht het coloriet. G. Poggenbeek, Straatje te Nigtevecht (89). G. Raaphorst, Bloemstilleven (93). A. de la Rivière, Markttafereel (97) en Bouwwerk (98). Henriëtte Ronner, Hond (99). D. Schäfer, Hortensia’s (105), frisch en mooi van coloriet. A. Schelfhout, Winter in het bosch (106), knap klein stuk. Strandgezicht (107), voortreffelijke sepia-miniatuur. P. P. Schiedges Jr., Landschap met molen (109). Willt Sluiter, Boerinnetje (113), frisch, krachtig en eenvoudig. F. Smissaert, Kasteel bij maanlicht (114), feeëriek effect. J. J. Spohler, Molen aan den vliet (115), zeer fijn landschap. J. A. B. Stroebel, Interieur met figuren en doorkijk (123), een der belangrijkste stukken van deze collectie. Behoort tot het beste werk van den meester. P. Tetar van Elven, Venetië (124), zwaar en uitvoerig maar verdienstelijk. J. B. Tom, Bok en Hond (125), zeer delicaat en bekwaam. J. H. Toorop, Pinken op het strand (126), uit zijn eersten tijd; met zeer dunne olieverf geschilderd. Interessant voor de kennis van ’s meesters ontvouwing, maar, naar ons voorkomt, van geringe artistieke waarde. Zeeland (127), studieblad in gekleurd krijt. Waschdag (128), studieblad in crayon met krijt gekleurd. F. Verheijden, De uitnoodiging (131), Romantische school. Zeer verdienstelijk. F. Verster. Bij Bergen (132), uit zijn jongen tijd. Prachtig diep van toon. P. G. Vertin, Vijf stadsgezichten. J. H. Weissenbruch, Langs de vaart (139), mooi klein landschap. C. v. d. Windt, Kaketoe (140), beschaafd van kleur en breed van toets. Bloemstilleven 141). De kwaliteit van het licht, de atmosfeer, is zeer opmerkelijk. Zeer artistiek behandeld. B. Whitmore, Visschers aan de plas. (142) gestippelde waterverfteekening, naar den Engelschen trant van dien tijd. Men ziet zulk werk zelden bij ons J. A. Zandleven, Paddendtoelen (143), divisionistische techniek. W. de Zwart, Buurpraatje. (146).

      Voorts zijn te vermelden: Onder het gekleurd Delftsch Aardewerk, de twee koeien (174). Blauw Delftsch: Stel van een pot en twee bekers. Decor van ornamentwerk en dierenkoppen (189). Gekleurd Chineesch en Japansch Porselein: 3 Imari-potten met deksels. Perkendecor (197). 2 geëmailleerde schotels, 2 diepe schaaltjes en 6 schaaltjes (198,199, 200). Zes diepe schaaltjes, famille rose (214) met bijbehoorende 4 diepe borden (214). Een Capucijner stel van 5 stuks. Famille rose (216).
      Ten slotte een gebeeldhouwde eiken Louis XIV trap, bestaande uit 3 stukken, tezamen 27 treden.


Frederik Muller & Co.


      Op den laatsten dag der veiling zijn o.a. de volgende prijzen besteed:
      No. 406, een zilveren, XVIIe eeuwsche beker, z.g. „molenbeker”, ƒ 725; no. 408, een zilveren XVIIe eeuwsche brandewijnschaal met het stempel van Bolsward; ƒ 875; no. 411, een zilveren XVIIe-eeuwsche Augsburger chope, ƒ 475; no. 423, een zilveren Lodewijk XVI broodmand met stempel van ’s-Gravenhage; ƒ 1500; no. 424, vier zilveren Lodewijk XIV kandelaars, bewerkt in den trant van Daniël Marot, ƒ 1700; no. 426, vier kleine kandelaars van bewerkt zilver, met het stempel van Rotterdam (?) ƒ 750; no. 429, een XVIIe eeuwsche beker van émail de Limoges, ƒ 385; no. 448, gouden medaille op Cromwell’s dood, ƒ 170, no. 495, Vlaamsch tapisserie van omstreeks 1600, voorstellend een feest van een „jeunesse dorée”, ƒ 3900; no. 510, een XVIIe eeuwsche, koperen hangluster. ƒ 270; no. 512, een paar verguld-bronzen Lodewijk XVI hanglusters; ƒ 390; no. 513, „Bréviaire Grimani de la Bibliothèque de S. Marco Venise, in 15 deelen, ƒ 675.


      In de Galerie Fievez te Brussel zal op 18 en 19 dezer een veiling worden gehouden van schilderijen, beeldhouwwerken, meubels en antiquiteiten (verzameling M. L. W.).
      De geïllustreerde catalogus vermeldt onder de schilderijen: Hiëronymus Bosch, Verzoeking van den H. Antonius; Andrea del Sarto, H. Maagd met Kind; Fra Bartolommeo, H. Maagd met Kind, H. Johannes en vrouwelijke heilige; Albert Bouts, H. Maagd en Kind; Pieter Brueghel II, Herberg; dezelfde, dorpsfeest; Jan Brueghel gen. de Floweelen, Dorpsgezicht; dezelfde, havengezicht; dezelfde, landschap; Ambr. Brueghel, stilleven; P. Bril, landschap; Barth. de Bruyn, vrouweportret; Pieter Claesz, stilleven met vruchten; Joos van Cleve, portret van jonge vrouw; Fr. Clouet gen. Jehannet, portret van Catharina de Medicis; Corn. van Lyon, vrouweportret: Corn. van Oostsanen, portret van een prinses; Colin de Coter, polyptiek en scènes uit het leven van Maria en Christus; Lucas Cranach, portret van adellijke dame; Carlo Crivelli, Bisschop en Heilige; A. van Dyck, portret van Carolus de Mallery; Hugo van der Goes, Christus met doornenkroon (uit de verzameling Ch. Léon Cardon); Jan Gossaert gen. Mabuse, Kindeke Jezus en H. Johannes; Willem Klaasz. Heda, stilleven; Pieter Huys, Vlaamsch spreekwoord; Adr. Isenbrant, triptiek; Michiel Jansz. Mierevelt, portretten van Horace Lord Vere of Tilbury en echtgenoote; Moroni, portret van een Maltezer ridder en een portret van een edelman; Pieter Neefs, kerkinterieur; Pourbus, portret van een edelman, portret van een groep vrouwen, portret van een groep mannen; Guido Reni, tafereelen uit het leven van Christus en de H. Maagd; Tintoretto, portret van edelman; Meester van het H. Bloed (Brugge, einde der 15e eeuw), triptiek; el Greco, Christus aan het kruis; Lucas van Uden, landschappen; Jacob Claessens Utrecht, triptiek; Seb. Vrancx, Aanval op een convooi; Antonio Vivarini, triptiek; talrijke werken van onbekende Vlaamsche, Duitsche en Italiaansche oude meesters.
      Bij de faïences zijn o. a.: ovale plaquette met polychroom decor, H. Maagd met Kind Jezus (Urlino?); twee groote borstbeelden van heer en dame, gepolychromeerd decor, Italiaansch majolica; een schoorsteenmantel in majolica, 17e eeuwsche Italiaansche kunst.
      Van de vele nummers, waarbij zilveren, bronzen, koperen en ijzeren kunstvoorwerpen, ivoor, tapijten, beeldhouwwerken, meubels, enz., noemen we nog: een H. Maagd met Kind in witte steen (Fransch); een borstbeeld in wit marmer van kardinaal Soderini Piero († 1513); een gepolychromeerd en verguld beeld (hout, ronde bosse) van een prelaat in een fauteuil (16e eeuw); 16e-eeuwsche beelden van H. Maagd en Heilige; een eikenhouten kist met zes paneelen uit het begin der 16e eeuw; een Italiaansche 16e-eeuwsche cassone met gebeeldhouwde caryatiden; een dergelijk rijk geornamenteerde cassone; 17e eeuwsche Vlaamsche kasten.