Anoniem/Verassching Isaac Israëls

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Verassching Isaac Israëls
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 10 oktober 1934
Titel Verassching Isaac Israëls
Krant Het Vaderland
Jg 66
Editie, pg , Avondblad B, p. 3
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

Verassching Isaac Israëls.


      Onder groote belangstelling is vanmiddag in het Crematorium te Velsen de verassching geschied van den schilder Isaac Israëls. Het Genootschap Pulchri Studio uit Den Haag was vertegenwoordigd door de bestuursleden Willy Sluiters, H. van der Stok, Jos. Seckel en Willem Witjes; de Maatschappij Arti et Amicitiae te Amsterdam door prof. Huib Luns, voorzitter, en A. F. Reicher, secretaris.
      De Ned. federatie van Beeldende Kunstenaarsvereenigingen door Jos. H. Gosschalk, voorzitter en H. F. Boot secretaris. Verder merkten wij op jhr D. C Röell namens de directie van het Rijksmuseum te Amsterdam, prof. H. J. Wolter namens de Rijks Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam en het Regeeringscomité voor Ned. Kunsttentoonstellingen in het buitenland, dr J. Kalff, directeur van het Bureau voor Rijksmonumentenzorg; mr H. C. Gallois, waarnemend directeur van den Gemeentelijken Dienst v. Kunsten en Wetenschappen in den Haag; J. F. van Deene namens de Ver. van Nederlandsche Kunstenaars De Brug; prof. mr Jac. B. Cohen uit Groningen, J. H. Kann, bankier alhier; de heer J. W. Teillers, vriend van den overledene; mr dr E. H. T. Kwast, de letterkundigen Lodewijk van Deyssel en Jan Prins, G. D. Gratama, directeur van het Frans Hals Museum te Haarlem; C. W. H. Baard, directeur van het Stedelijk Museum te Amsterdam.
H. F. E. Visser, conservator van het Museum voor Aziatische Kunst te Amsterdam, mr H. K. Westendorp namens de Ver. tot samenstelling van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam, de architect Jan Wils, mr L. P. J. Michielsen, namens het Schildersgenootschap St. Lucas te A’dam, E. Gerdes, waarnemend voorzitter en Lizzy Ansingh, secretaresse, S. Moulijn namens de Ver. tot bevordering der Grafische Kunst, mr Alie Cohen namens de Ned. Kunstschildersver. ODES, dr W. A. F. van Lier, secretaris van het Historisch Genootschap te Utrecht, G. D. Labots namens de Rotterdamsche Kunstenaarssociëteit, mejuffrouw J. Zwartendijk bestuurslid van den Rotterdamschen Kunstkring, de schilder Jan Sluyter, dr N. Noordewier, Frits Hoogendïjk, L. J. Krüger, Martin Monnickendam, Nellie Bodenheim, F. Poggenbeek, Tamson en anderen.
      De beeldhouwster mej. Rueb en de bekende scheepssierkunstenaar C. A. Lion Cachet, de kunsthandelaren J. Siedenburg van de firma Frans Buffa en Zonen te Amsterdam (de kunsthandel van den overledene).
B. Mensink, directeur van de firma Fred. Muller en Co. te Amsterdam; B. Houthakker, J. H. de Bois en d’Audretsch en vele anderen.
      Het woord werd gevoerd door de heeren Willy Sluiter, voorz. van Pulchri Studio, prof. Huib Luns, voorz. van de Mij Arti et Amicitiae, E. Gerdes, waarnemend voorzitter van St. Lucas en prof. H. J. Wolter namens het Regeeringsomité voor Nederlandsche Kunsttentoonstellingen in het buitenland.
      Een neef van den overledene, de heer Cohen Tervaert, heeft dank gezegd voor de betoonde belangstelling.