Architectura/Jaargang 5/Nummer 11/Mededeelingen betreffende het Genootschap

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Mededeelingen betreffende het Genootschap’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 11 (zaterdag 13 maart 1897), [p. 63]. Publiek domein.

[ 63 ] MEDEDEELINGEN BETREFFENDE HET GENOOTSCHAP.

1o. De 1052e gewone vergadering zal gehouden worden op woensdag 17 maart ’s avonds te 8 ure, in het genootschapslokaal American-hotel leische plein alhier.

2o. Bestuursleden worden er aan herinnerd, dat steeds vóór eene gewone vergadering eene bestuursvergadering wordt gehouden.

3o. De Kalender voor het jaar 1897 is den leden toegezonden.

4o. De antwoorden op de 12 schetsprijsvragen 1896 circuleeren op ’t oogenblik ter expositie bij de verschillende bouwkundige vereenigingen. Na afloop daarvan zullen ze den inzenders worden teruggezonden.

5o. De inzenders onder de motto’s „vlak,” — „niet af” — en „pang” op de genootschapsprijsvraag 1895—1896 voor een titelblad voor het plaatwerk de architect, worden verzocht hun correspondentie-adres op te geven.

6o. Idem de vervaardiger van een ontwerp, motto „Repos ailleurs,” van Tentoonstellingsgebouwen, met opschrift „Tentoonstelling voor het Hotelwezen.”

7o. Idem de inzender van motto „m” een antwoord op eene genootschapsprijsvraag 1892—1893 voor eene marquise van gesmeed ijzer.

8o. Op de 2e schetsprijsvraag v. h. genootschap voor 1897, een gemetselde open spiltrap, zijn 2 antwoorden ingekomen:

  a. motto In haast.”
  b. Schaal 1 à 20.”

9o. Door de Jury voor de schetsprijsvragen 1897 is van de ingekomen antwoorden „voor eene brievenbus v. h. genootschap” le schetsprijsvraag 1897, bekroond de inzender onder motto „30° en 60°.” Bij opening van den naambrief de ontwerper te zijn de heer g. h. adema, bouwkundige te ’s-gravenhage, aan wien de volle bekroning is toegekend.

10o. Op de laatstverschenen 3e en 4e aflevering 7e jaargang staat abusievelijk gedrukt 1897 moet zijn 1896.

1052e vergadering. AGENDA.

a. Behandeling van een ingekomen schrijven van de Nederlandsche afdeeling der wereldtentoonstelling te brussel, behelzende een verzoek om met andere bouwkundige vereenigingen hier te lande samen te werken, teneinde voor bovengenoemde tentoonstelling eene Architectuur-inzending bijeen te brengen.

b. Installatie van Mej. c. e. gruntke, op de 1051e vergadering als gewoon lid aangenomen.

c. Bijdrage van den heer c. w. nijhoff, onderwerp: „Bouwkundige opstellen” met daaropvolgende kunstbeschouwing: De bouwkunst van het oude en nieuwe Parijs.

d. Wat verder ter tafel zal worden gebracht.