Architectura/Jaargang 5/Nummer 11/Vragenbus

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Vragenbus’ door J.V.A.
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 11 (zaterdag 13 maart 1897), p. 65. Publiek domein.

[ 65 ]

VRAGENBUS. j. v. a. te antwerpen.

 Wat verstaat men door breuksteen? (door de Fransche benaming op te geven, indien er een bestaat zou het woord voor mij geheel opgehelderd zijn.)

 A. In „Onze Bouwmaterialen” van v. d. kloes vindt men daaromtrent o. m. het volgende: „Het kan bestaan uit geheel onregelmatige steenklompen, die alleen aan den dagkant eenigermate gevlokt zijn, teneinde ze naar den den draad te kunnen werken. (Maçonnerie en moëllons bruts) of wel uit steenen, die zonder gelijk van vorm en afmetingen te zijn, aan alle zijden ten ruwste bekapt en nagenoeg gelijk van dikte zijn gemaakt. (Maçonnerie en Moëllons piqués.) Tot dit werk worden òf zoodanige gesteenten gebezigd, die door hunne hardheid voor geen regelmatige bewerking vatbaar zijn, òf afval uit steengroeven.
 Dikwijls worden bij gebruik van breuksteen de hoeken en randen van het muurwerk in regelmatig behouwen grootere steenen en ook wel van metselwerk in baksteen opgezet.

 Waar en wanneer kunnen de niet bekroonde ontwerpen prijsvraag, omschreven in no. 46 van het weekblad, worden teruggehaald en komt de beoordeeling in het weekblad?

 De ontwerpen kunnen op nader in dit blad te bepalen tijd worden teruggehaald aan het adres van den heer w. kromhout, reguliersgracht te amsterdam of zullen aan de opgegeven correspondentieadressen worden teruggezonden.
 De beoordeeling van de niet-aangenomen ontwerpen zal met nadere mededeeling betreffende de uitgaven worden gepubliceerd.