Naar inhoud springen

Architectura/Jaargang 5/Nummer 12/Nog zullen enkele stations der Staatsspoorwegen door nieuwe gebouwen moeten worden vervangen

Uit Wikisource
‘Nog zullen enkele stations der Staatsspoorwegen door nieuwe gebouwen moeten worden vervangen. […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 12 (zaterdag 20 maart 1897), p. 72. Publiek domein.

[ 72 ]— Nog zullen enkele stations der Staatsspoorwegen door nieuwe gebouwen moeten worden vervangen.
Zijn wij wel ingelicht dan zullen nu niet weer bouwmeesters uitgenoodigd worden om de ontwerpen daartoe te bearbeiden, maar zal het corps der spoorweg-ingenieurs deze plannen op de vroeger gevolgde wijze in elkander zetten.
Of dit besluit genomen is in ’t belang der bouwkunst, of in ’t belang van ’s Rijks schatkist, is ons niet bekend. Evenmin welke de aanleiding kan zijn om op een stelsel dat toch principieel als een verbetering was aan te merken, zoo spoedig terug te komen.
Of heeft de toepassing van ’t beginsel niet die resultaten afgeworpen, welke men had mogen verwachten?
Zeker is ’t dat de laatst gebouwde groote stations zoowel veel bewonderaars alsook weer critici hebben gevonden.
Ons wil het echter voorkomen dat die gebouwen, welke zuiver voor een utiliteits doel bestemd zijn, te behaagziek en te rijk van detail behandeld werden. Alle ideale opvatting in het hoogere leven is toch wel uitgesloten van ’t programma van spoorwegstations.