Architectura/Jaargang 5/Nummer 17/Door Z.Ex. den minister v. W. H. & N. zijn benoemd

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Door Z.Ex. den minister v. W. H. & N. zijn o.m. de navolgende commissiën benoemd tot het bijeenbrengen van zaken voor de in 1900 te Parijs te houden Tentoonstelling. […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 17 (zaterdag 24 april 1897), p. 92. Publiek domein.

[ 92 ]  — Door Z.Ex. den minister v. W. H. & N. zijn o.m. de navolgende commissiën benoemd tot het bijeenbrengen van zaken voor de in 1900 te parijs te houden Tentoonstelling.

Groep I (Education et enseignement).
tot lid en voorzitter:
de heer mr. n. g. pierson, lid der Centrale Commissie, bovengenoemd,
tot leden de heeren:
c. j. eggink, Inspecteur der Gymnasia te ’s gravenhage,
dr. a. borgman, Directeur der Nederlandsche school voor Nijverheid en Handel te enschede,
f. b. löhnis, Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs, belast met het toezicht op dc landbouwscholen te ’s gravenhage,
dr. d. de loos, Directeur der Hoogere burgerschool te leiden,
w. b. g. molkenboer, Directeur van de Rijks-normaalschool voor teekenonderwijzers te amsterdam.
Groep II (Oeuvres d’Art).
tot lid en voorzitter:
de heer h. w. mesdag, lid der Centrale Commissie voornoemd,
tot leden de heeren:
dr. p. j. h. cuijpers, Architect der Rijksmuseum-gebouwen te amsterdam,
bart van hove, beeldhouwer, voorzitter der Maatschappij „Arti et Amicitia” te amsterdam,
josef israels, kunstschilder, voorzitter der Hollandsche Teeken-Maatschappij te ’s gravenhage,
h. w. jansen, kunstschilder, ondervoorzitter der Maatschappij „Arti et Amicitia” te amsterdam,
p. de josselin de jong, kunstschilder te ’s gravenhage,
j. maris, kunstschilder te ’s gravenhage,
willy martens, kunstschilder, Secretaris van het Schilderkundig Genootschap „Pulchri Studio,” te ’s gravenhage,
c. muysken, voorzitter der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst te amsterdam,
ph. zilcken, kunstschilder te ’s gravenhage.
Groep XII (Décoration et mobilier des édifices publics et des habitations).
tot lid en voorzitter:
de heer s. j. graaf van limburg stirum, lid der Centr. Comm., bov.gen.
tot leden de heeren:
a. le comte, Oud-leeraar aan de Polytechnische school te delft,
th. g. schill, Civiel en bouwkundig Ingenieur te amsterdam,
e. von saher, Directeur der school voor kunstnijverheid te haarlem,
f. k. l. sluyterman, leeraar aan de Polytechnische school te delft.