Architectura/Jaargang 5/Nummer 17/Technische Vakvereeniging

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Technische Vakvereeniging. Afd. Amsterdam. Vergadering van 31 Maart 1897’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 17 (zaterdag 24 april 1897), p. 92. Publiek domein.

[ 92 ]

TECH­NI­SCHE VAK­VER­EENI­GING. AFD. AM­STER­DAM. ver­ga­de­ring van 31 maart 1897.

 Den 31 en maart jl. trad de Heer h. p. maas geesteranus, Ingenieur der H. IJ. S. M., voor de Afdeeling „Amsterdam” der Technische Vakvereeniging als spreker op met het onderwerp „de Telefoon.”
 Spreker schetste het ontstaan van de telefoon en de leer der geluidsgolvingen; ging in het bizonder na de ontwikkeling der microfonen om over te gaan tot de beschrijving van grootere telefooninslallaties, voornamelijk die der Gemeentelijke Telefoon te amsterdam.
 Ter verduidelijking van het gesprokene werden series van lichtbeelden met den sciopticon geprojecteerd en waren op verschillende punten der zaal toestellen aangebracht, waarmede proeven werden genomen; eene uitgezochte collectie van onderdeelen als batterijen, kabels, kleppenkasten, enz. was eveneens opgesteld.
 Met groote belangstelling volgde de vergadering sprekers boeiende en leerzame voordracht en gaf tenslotte met een krachtig en herhaald applaus hare groote ingenomenheid met het gehoorde te kennen.
 Naar aanleiding van bovenstaande rede werd den Heer Directeur der Gemeentelijke Telefoon, die ter vergadering aanwezig was, voor de leden vergunning verzocht tot het bezichtigen der telefoon-bureaux; deze vergunning werd bereidwillig gegeven.
 Den 14en april had het bezoek aan de telefoon-bureaux plaats, waarbij de Heer walter, Ingenieur der Telefoon, de leden rondleidde en van alles de gewenschte verklaring gaf. Vooraf had genoemde Heer in het vergaderlokaal der vereeniging het een en ander omtrent hetgeen straks gezien zou worden, den leden verduidelijkt.