Architectura/Jaargang 5/Nummer 5/Technische Vakvereeniging Afd. Den Haag

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Technische Vakvereeniging Afd. Den Haag’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 5 (zaterdag 30 januari 1897), p. 30. Publiek domein.
[ 30 ]
technische vakvereeniging afd. den haag.

 Buitengewone vergadering op zaterdag 23 jan. 1897.
 Bij ’t openen der vergadering deelde de voorzitter mede, dat deze buitengewone vergadering was uitgeschreven op voorstel van het bestuur, na uitnoodiging van den heer j l. m. lauweriks van amsterdam, welke zich bereid verklaard had een lezing te houden over Geometrie.
 Daar er geen notulen en verdere zaken te behandelen waren, gaf de voorzitter den heer lauweriks het woord, waarna deze een woord van dank aan de leden der vereeniging bracht voor de uitnoodiging, waarbij hij hoopte, dat zijne voordracht voor allen duidelijk zijn zou.
 Spreker meende dat de Geometrie van groot belang is vóór en in nauw verband staat met de Architectuur, en bewees dit dan ook door zijne duidelijke voordracht welke zeer aanschouwelijk met teekeningen, formules en geometrische lichamen werd toegelicht.
 Na afloop dankte de voorzitter uit naam der vereeniging den heer lauweriks voor zijne interessante voordracht, daardoor de tevredenheid der vergadering te kennen gevende, en hoopte binnenkort den heer lauweriks nogmaals te kunnen uitnoodigen, waarop deze zijn toezegging gaf[.]
 Hierop volgde eenige bespreking omtrent de voordracht, waarna de vergadering werd gesloten.