Architectura/Jaargang 5/Nummer 8/Bij Pander

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Bij Pander’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 8 (zaterdag 20 februari 1897), p. 50. Publiek domein.

[ 50 ] BIJ PANDER.

 Algemeen schijnt men van meening te zijn, dat het Beursontwerp, ’t welk als tegenhanger van het plan–de flines–von glahn in de kalverstraat te zien is, het ontwerp–berlage voor moet stellen. Wij meenen zeker te weten dat dit niet het geval kan zijn en eerder een oud omgewerkt en verwaterd project van het plan–cordonnier voorstelt, ’t welk al voor 10 à 12 jaar geleden is verworpen en dus wel een bestaand maar niet „het” ontwerp is, zóó echter kan men er misschien wel een paar honderd bij elkaar halen.
 Ook klopt naar het ons voorkomt de voorstelling der tentoongestelde teekening niet met de situatieschets welke indertijd bij de voordracht van het plan–berlage is uitgegeven, èn ten opzichte van het Bible-Hotel, wat op de teekeniug bij pander minstens 25 meter te veel naar achteren ligt en de voorstelling dus onnoodig onguustiger wordt, èn wat de straatbreedte bezijden de Beurs betreft, welke aan de Damrakzijde smaller is aangegeven dan de bovengenoemde situatieschets ons aantoonde.
 Over de andere grieven tegen het plan zelve kunnen wij niet oordeelen zoolang wij de plannen der nieuwe Beurs nog niet gezien hebben, welke zooals men, uit de genomen beslissing van den gemeenteraad weet, nog eenige wijzigingen zouden ondergaan, zoodat men alvorens zijn oordeel uit te spreken eerst met de definitieve plannen kennis gemaakt dient te hebben, welke dan ook door velen ten rechte of ten onrechte, dit laten wij in het midden, met verlangen worden tegemoet gezien, zal men kunnen beoordeelen of de luxerieuze uitgave van bijna een millioen gulden is gemotiveerd.