Architectura/Jaargang 5/Nummer 8/Prijskamp voor een gedenkpenning

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Prijskamp voor een gedenkpenning’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 8 (zaterdag 20 februari 1897), p. 52. Publiek domein.

[ 52 ] PRIJSKAMP VOOR EEN GEDENKPENNING.

 De Nederlandsche en de in nederland gevestigde kunstenaren worden uitgenoodigd om deel te nemen aan een prijskamp voor een gedenkpenning, die H. M[.] de Koningin wenscht te doen slaan bij gelegenheid van haar plechtige inhuldiging.
 De voorzijde moet de beeltenis der Koningin vertoonen; de keerzijde het koninklijk wapen met de schildhouders en den mantel, of een symbolische of allegorische voorstelling.
 De modellen moeten vóór 1 juli e. k. zijn ingezonden aan het Paleis te ’sgravenhage.
 Aan elk der drie best gekeurde ontwerpen zal f 100 worden toegekend; de makers zullen worden uitgenoodigd om een definitief ontwerp te vervaardigen. Voor het beste ontwerp wordt f 400 voor het tweede f 250 en voor het derde f 150 toegekend.
 De jury zal bestaan uit de heeren: van delden, dr. de dompierre de chaufepie, van der kellen, jhr. de ranitz en jhr. mr. victor de stuers.
 In verband hiermede zijn op het Penningkabinet te ’s gravenhage tentoongesteld de aanwezige medailles met borstbeelden van vorstinnen of symboliseerende vrouwengestalten, tevens zijn geëxposeerd de artistiek belangrijkste Nederlandsche historiepenningen der 17e en 18e eeuw.