Architectura/Jaargang 5/Nummer 4/Mededeelingen van het Genootschap

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Mededeelingen van het Genootschap’ door [J.L.M. Lauweriks]
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 4 (zaterdag 23 januari 1897), p. 22. Publiek domein. In het nummer van Architectura van 30 januari 1897 staat in het artikel Mededeelingen betreffende het Genootschap met betrekking tot dit artikel een rectificatie.

[ 22 ] MEDEDEELINGEN VAN
HET GENOOTSCHAP.

 1o. Als gewoon lid is voorgesteld de heer l. f. edema v. d. tuuk.
 2o. Na ballotage is de heer j. van wijngaarden te amsterdam van aspirantlid — gewoon lid geworden.
 3o. Als buitenleden zijn toegetreden de volgende heeren:

j. k. nieuwenhuizen te arnhem.
j. r. ruig te pretoria, zuid-afr. republiek.
a. koopmans te utrecht.
e. ehlers, Meubelfabrikant, te arnhem.

 Als aspirantlid gaf zich op de heer:

b. van bilderbeek te amsterdam.

 4o. Op de leestafel liggen ter inzage programma’s eener prijsvraag voor eene Zwem- en Badinrichting, uitgeschreven door de vereeniging Bouwkunde en Nijverheid te harlingen.
 5o. Leden worden verzocht onderwerpen voor de prijsvragen 1897-98 op te geven aan den 1en secretaris; met de reeds voorhanden onderwerpen zal daaruit op de aanstaande gewone vergadering van 3 februari a. s. door de leden eene keuze worden gedaan.
 Hieronder volgen de reeds opgegeven onderwerpen:
 a. 1e prijsvraag.
 Een archiefgebouw, een kunstacademie, een publiek ontspanningsgebouw, een politechnische school, een telefoongebouw, een groot winkelgebouw met boven kantoorlokalen.
 b. 2e. prijsvraag.
 Openbare lagere school voor amsterdam, een villa te bussum, huurprijs f 450 per jaar, een overdekte wielerbaan, een boerderij, volksgaarkeuken, betimmering van een hall, een ziekenhuis voor een provinciestad.
 b. 3e prijsvraag.
 Een kamerameublement, het wapen van nederland, ten dienste van het ministerie van oorlog en marine, een eerepoort en straatversiering, een gesmeed ijzeren ganglantaarn, een glas in lood vulling.