Auteur:Dirck Volkertsz. Coornhert

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dirck Volkertsz. Coornhert

Dirck Volkertsz. Coornhert
Geboren Amsterdam,
1522
Overleden Gouda,
29 oktober 1590
Pseudoniem(en) -
Nationaliteit Nederlands
Genre(s) theologie, toneel
Taal of talen Nederlands
Belangrijkste werk(en) -
Wikipedia-logo.png
Meer over Dirck Volkertsz. Coornhert op Wikipedia

Dirck Volkertsz. Coornhert (1522 - 1590), veelzijdig religieus-humanistisch geleerde, theoloog, publicist, kunstenaar en musicus. Adviseur van Willem van Oranje.

Bibliografie[bewerken]

 • Dattet afsterven vant quade licht valt (zj.)
 • Het kruyt-hofken (zj.)
 • Ofde siele, dan of de wille zondight, ondersoeck (zj.)
 • Tsamensprake of de quade willich quaat zijn of onwilligh: tusschen Peter ende Jan (zj.)
 • Tsamensprekinghe, waar in bewesen wort dat hy niet goet en wil worden die quaat blijft (zj.)
 • Vande sendinghe (zj.)
 • Vant oordelen, gesprake tusschen vermetel oordeel ende bescheyden ondersoeck (zj.)
 • Vre-reden, of onderwijs tot eendracht, vrede ende liefde, in dese tyden hoogh-noodigh (zj.)
 • Een corte beschrijvinghe van pijn ende droefheyt (1556)
 • Verschooninge van de Roomsche afgoderye (1560)
 • De dolinge van Ulysse (1561)
 • Officia Ciceronis, leerende wat yeghelijck in allen staten behoort te doen, bescreuen int Latijn (1561)
 • Eenen nieuwen ABC of materi-boeck (1564)
 • Vijftigh lustighe historien oft nieuwigheden Joannis Boccatij (1564)
 • Abrahams uytgangh (1575)
 • Lied-boeck (ca. 1575)
 • Comedie van lief en leedt (1582)
 • Comedie vande blinde voor Jericho (1582)
 • Comedie vande rijckeman (1582)
 • Synodus van der conscientien vryheydt (1582)
 • Tweeling: Vanden bruydt Christi (1582)
 • Vande Egyptische vroeyvrouwen (1582)
 • Boëthius: Van de vertróósting der wysheyd (1585)
 • Recht ghebruyck en misbruyck van tijdlycke have (1585)
 • Zedekunst dat is wellevenskunste (1585)
 • Boeven-tucht (1587)
 • Hert-spiegel godlijcker schrifturen (1589)
 • Vande predestinatie, verkiesinghe en de verwerpinghe Godes (1589)
 • Comedie van Israel (1590)
 • Opperste ghoeds nasporinghe (1590)
 • Proces van 't ketterdooden (1590)
 • t'Roerspel vande kettersche werelt (1590)
 • Der maeghdekens schole (1630)
 • Hemel-werck, ofte quay-toe-verlaet (1630)
 • Kleyn-munster, des groot-roemigen David Jorisens roemrijcke ende wonderbare schriften elckerlijck tot een proeve gestelt (1630)
 • Tragica-comedia vanden thien maeghden (1630)
 • Consistorie, handelende van 't niet hanteren des nachtmaels (1631)
 • Dat des duyvels wet swaar is ende listigh (1631)
 • Dat Godts gheboden licht zijn ende leerlijck (1631)
 • Dat onverstandigh blijven des menschen eenighe zonde ende oorsake van alle doolinghen zy (1631)
 • Disputatie over den catechismus van Heydelbergh, openbaerlijck voor den volcke gehouden op't Hof van 'sGraven-Haghe in Hollandt, anno 1583 (1631)
 • Oorsaken ende middelen vander menschen saligheyt ende verdoemenisse (1631)
 • Toetzsteen der ware leeraren (1631)
 • Twee-spraeck, of waerheydt vry maeckt? (1631)
 • Van de onwetenheyt der menschen, die daer is onschuldigh of schuldigh (1631)
 • Van den onderscheyt tusschen die ware ende valsche leere (1631)
 • Van des menschen natuerlijcke vleesch wondersproock (1631)
 • Vereeninghe van sommighe strijdich-schijnende sproken der h. schrifturen (1631)
 • Ladder Iacobs, de trappe der deughden (1632)
 • Waarachtighe aflaat van zonden (1632)