Beschrijving der schilderijen op 's Rijks Museum te Amsterdam/Alphabetische lijst van bekende personen, wier portretten op 's Rijks Museum in schilderij aanwezig zijn

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

[193]


ALPHABETISCHE LIJST

VAN BEKENDE PERSONEN, WIER PORTRETTEN OP ’S RIJKS MUSEUM IN SCHILDERIJ AANWEZIG ZIJN.


Aartshertog Aelbert van Oostenrijk. No. 392.
Isabella Clara Eugenia, zijne gemalin. No. 393.
Paus Adriaan VI. No. 395.
Ferdinand Alvarez de Toledo, Hertog van Alva, door Barentz.
Prinses Anna, gemalin van Prins Willem IV, door Terwesten.
Admiraal d’Arragon, door Ravestein, No. 402, nn.
Blanche van Arragon, gemalin van Keizer Karel den Grooten. No. 379.
Margriet Goverse Bal, echtgenoot van J. P. Snoek, door Ravestein.
Prins Karel Balthazar, zoon van Kon. Philips. IV, door Velasquez.
Vice-Admiraal Adriaan Bankert, door H. Berckman.
De Familie Bas, 9 personen. No. 424.
Magtilde Bas, echtgen. van A. de Visscher.
Cornelia Teeding van Berkhout, echtgen. van Marten Harpertz Tromp, door Miereveld.
Gravin Jakoba van Beijeren. No. 380.
Monsieur de Bethune, door Miereveld, No. 402, gg.
Andries Bicker, Burgemeester van Amsterdam, door B. v. d. Helst.
Andries Bicker Andriesz., Baljuw van Muiden, door B. v. d. Helst.
De Schilder Ferdinand Bol, door F. Bol.
Jacob van der Borcht, Burgemeester van Antwerpen, door A. van Dyck.
Heer Frank van Borselen. No. 381.
Hertog Philips van Bourgondie, door L. van Leijden.
Coronel Brock. No. 402. rr.
Sophia Hedwig van Brunswijk, gemalin van Ernst Casimir van Nassau. No. 409.
De dichter Jacob Cats, oud 56 jaren, door Miereveld.
Maarschalk de Chatillon. No. 402. ee.

13      


[194]


194
194
alphabetische lijst van portretten.

Caspar de Coligny, Admiraal van Frankrijk. No. 389.
De schilder Jan ten Compe, door Regters.
De Schout bij Nacht Willem Crul, door van Cuylenburg.
Koningin Elisabeth van Bourbon, echtgenoot van Philips IV. No. 391.
Koningin Elisabeth van Engeland, door Pourbus.
Desiderius Erasmus, door Holbein.
Isabella Clara Eugenia, gemalin van den Aartsh. Aelbert. No. 393.
Koning Frans I van Frankrijk, door Wolff.
Koning Frederik van Bohemen, door P. Moreelse.
De Schilder en Dichter Joost van Geel, door J. v. Geel.
Hugo de Groot, oud 12 jaren, door van Gasbeeck.
      Dezelfde,      oud 48 jaren. No. 419.
Maria van Reigersbergen, zijne Echtgenoot, door Bailly.
De Schilder K. du Jardin, door K. du Jardin.
Frans Hals en zijne echtgenoot, door F. Hals.
Monsieur Hama. No. 402 ff.
Vrouw Kenau Simons Hasselaer. No. 385.
Monsieur Hautin. No. 402. hh.
De Luitenant-Admiraal Piet Hein, door Koedijk.
Coronel Henderson. No. 402. qq.
De Kommandant Heraugiere, veroveraar van Breda. No. 412.
Coronel Wijden Hogen. No. 402. oo.
Graaf Philips van Holack Hohenloo, door Ravestein. No. 402. cc.
Graaf Philips Ernst van Holack. No. 402. dd.
Coronel Wijden Hogen. No. 402. oo.
Pieter Cornelis. Hooft, door Bramer.
      Dezelfde, door Sandrart.
De Schilder P. de Hooge, door P. de Hooge.
Rombout Hoogerbeets, met echtgenoot en kinderen, door H. de Keijser.
Vrouw E. van Houweningen, echtgen. van Mr. W. van de Velde, No. 422.
Constantijn Huigens, de vader, door Netscher.
Keizer Karel de Groote. No. 378.
Keizer Karel V, door Holbein.
De Heer Kessel. No. 402. tt.
De Dichter, Graveur en Werktuigkundige Dirk Volkerts Koornhert, door v. Haarlem.
De Vice-Admiraal Egbert Meeuwsz. Kortenaar, door B. v. d. Helst.
Robert Dudley, Graaf van Leicester. No. 388.


[195]


195
195
alphabetische lijst van portretten.

Keizer Maximillaan van Oostenrijk, door Holbein.
Graaf Adolf van Nassau, (tweemaal) No. 402. g en No. 402 t.
Dezelfde met de Graven Jan, Lodewijk en Hendrik van Nassau, No. 403.
Graaf Albert van Nassau, No. 402. q.
Graaf Ernst Casimir van Nassau, No. 402. n.
      Dezelfde tweemaal. No. 407 en 408.
Sophia Hedwig van Brunswijk, zijne gemalin. No. 409.
Graaf Ernest van Nassau. No. 402. p.
Prins Frederik Hendrik van Nassau, door Honthorst.
      Dezelfde, door Miereveld.
      Dezelfde, No. 402. d.
Graaf Hendrik Casimir van Nassau, door R, Koets.
      Dezelfde. No. 406.
Graaf Hendrik van Nassau, 402. i.
      Dezelfde. No 402. r.
Graaf Jan van Nassau, door Miereveld. No. 402. s.
Graaf Johan van Nassau, No. 402. m.
Graaf Justinus van Nassau, No 402. u.
Graaf Lodewijk van Nassau, No 402. l.
Prins Mauritz van Nassau, door Miereveld.
      Dezelfde, door Vinckenbooms.
      Dezelfde, No. 402. c.
      Dezelfde tweemaal, waarvan een met Gener. Stakenbroek. No. 404.
      Dezelfde, met Prins Willem, Prins Frederik Hendrik en Graaf Lodewijk, door v. d. Venne.
Graaf Philips van Nassau. No. 402. j.
Prins Willem I, door Miereveld.
      Dezelfde, door Visscher.
      Dezelfde. No. 402. a.
Willem II, tweemaal, door Honthorst.
Koning Willem III van Engeland, door Schalcken.
Prins Willem IV, door Aved.
Graaf Willem Frederik van Nassau, door de Geest. No. 402. o.
Graaf Willem Lodewijk van Nassau, No. 402. k.
Graaf George Frederik van Nassou Catzenelboogen, No. 402. v.
Graaf Johan van Nassou Catzenelboogen, Noo. 402. w.
Graaf Johan van Nassou Catzenelboogen, No. 402. x.
Graaf Johan van Nassou Catzenelboogen, No. 402. ij.
Graaf Lodewijk van Nassou Catzenelboogen, No. z.
Graaf Philip van Nassou Catzenelboogen, No. 402. aa.


[196]


196
196
alphabetische lijst van portretten.

Graaf Willem van Nassou Catzenelboogen, No. 402. bb.
Prins Wilhelm van Oranje, overl. 1650. No. 402. e.
Prins Willem van Oranje, geb. 1650. No. 402. f.
Prins Philips Willem van Oranje, door Miereveld.
      Dezelfde. No. 402, b.
De Luitenant Admiraal Aart van Nes, door B. v. d. Helst.
      Zijne Echtgenoot, door B. v. d. Helst.
      Zijn Zoontje, door F. Verwilt.
De Vice-Admirnal Jan van Nes, door de Jong.
Aletta van Ravensburg, zijne Echtgenoot, door de Jong.
Joan van Oldenbarneveldt, door Miereveld.
Maria van Utrecht, zijne Echtgenoot, door Moreelse.
Czaar Peter de Eerste, Keizer van Rusland, door A. de Gelder.
Koning Philips IV van Spanje. No. 390.
Zijne Echtgenoot Elisabeth van Bourbon. No. 391.
Bernardus Prevostius, Remonstrantsch Predikant. No. 418.
De Beeldhouwer Arthur Quellinus, door F. Bol.
Aletta van Ravensburg, Echtgenoot van den Vice-Adm. J. van Nes, door de Jong.
Maria van Reigersbergen, Echtgenoot van H. de Groot, door Bailly.
De Heer G. Reynst, door K. du Jardin.
Coronel de Rijn Graef. No. 402. ss.
Kapitein Ripperda, Bevelhebber in Haarlem. No. 413.
De Admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruijter, door F. Bol.
De Familie de Ruijter, door G. Hoet
François Eugenius, Prins van Savoije, door v. Schuppen.
Robert Sidney, door Holbein.
De Veldoverste Smeltzing, door Miereveld.
      Dezelfde. No. 402. ii.
De Heer J. P. Snoek, door van Ravestein.
      Zijne Echtgenoot, door denzelfden.
Margriet Snoek, Echtgenoot van Dirk Bas. No. 424.
Prinses Amalia van Solms, gemalin van Frederik Hendrik, door Honthorst.
      Dezelfde, Weduwe van Frederik Hendrik. No. 410.
Gravin van Solms, Weduwe van Jan Wolphaart van Brederode. No. 411.
Marquis Spinola, door Miereveld. No. 402. mm.
Generaal Stakenbroek, in tegenwoordigheid van Prins Maurits. No. 404.


197
197
alphabetische lijst van portretten.

De Schilder Jan Steen, door J. Steen.
De Admiraal Augustus Stellingwerf, door L. v. d. Helst.
Prinses Maria Henrietta Stuart en de Prins van Wallis, door A. van Dyck.
      Dezelfde, Weduwe van Prins Willem II, door B. v. d. Helst.
De Luitenant-Admiraal Cornelis Tromp, door Mijtens.
      Zijne Echtgenoot, door denzelfden.
De Schilder C. Troost, door C. Troost.
De Ontvanger P. Uitenbogaard. No. 420.
Maria van Utrecht, Echtgenoot van Joan van Oldenbarncveld, oud 63 jaren, door Moreelse.
Coronel Veer. No. 402. pp.
Mr. Willem van de Velde, Echtgenoot van E. van Houweningen. No. 421.
E. van Houweningen zijne Echtgenoot. No. 422.
De Heer Abraham de Visscher, tweemaal, eens op het familietafereel Bas. No. 424 en 425.
De Dichter Joost van den Vondel, door Livens.
De Historieschrijver Jan Wagenaar, door Regters.
Prins van Wallis en Prinses M. A. Stuart, door A. van Dyck.
De Schilder Adriaan van der Werff, door A. v. d. Werff.
Pieter van der Werve, Burgemeester van Leiden, en Echtgenoot, door G. Dou.
Vice-Admiraal Witte Comelisz. de With. No. 427.
Cornelis de Witt, Burgemeester van Dordrecht, door de Baen.
De Raadpensionaris Joan de Witt, door denzelfden.
Coronel Wijden Hogen. No. 402. oo.
De Vice-Admiraal Jan Arnold Zoutman, door Hauck.


Op de Nachtwacht van Rembrandt komen voor de personen van:

      Frans Banning Cock, Ridder, Heer van Purmerland en llpendam.
      Willem van Ruitenberg van Vlaerdingen, Luitenant.
      Jan Visser, Vaendrick.
      Rombout Kemp en Reinier, serjanten.
      Jan Kampoort, tamboer.

      De overige opgegeven namen kunnen niet zeker op bepaalde personen toegepast worden.


[198]


198
198
alphabetische lijst van portretten.

Op de Schuttersmaaltijd:

      Cornelis Jan Wits, Kapitein.
      Johannes van Waveren, Luitenant.
      Jacob Banning, Vaandrich.
      Christoffel Poock, kastelein, de overige zijn onzeker.


Op de Schilderij van Jan Steen:

                  De Bakker Arent Oostwaard, te Leiden.
                  Zijne vrouw, Catharina Keyzerswaard.
                  Een zoontje van Jan Steen.


Op het Schutters Vreugdefeest van Govert Flink:'

                  1. Jan Huidecoper, Heer van Maarseveen.
                  2. Frans van Waveren.
                  3. Nicolaas van Waveren.
                  4. Jan Appelman.
                  5. Jacob van Campen.
                  6. Rogier Ramsden.
                  7. Pieter Waterpas.
                  8. Aart Jan van Laar.
                  9. Joris de Wijze.
                  10. Pieter Meffert.
                  11. Nicolaas van Haag.
                  12. Jan Stuurman.
                  13. Joannes Doaveune.
                  14. Mr. Albert ten Brink.
                  15. Jobannes van der Haag.
                  16. Govert Flink.


Op de Abdicatie van Keizer Karel V, door Francken.

                  Keizer Karel V, Koning Ferdinand I, Koning Philips II.
                  De Echtgenoot van Koning Ferdinand.