Beschrijving der schilderijen op 's Rijks Museum te Amsterdam/Uitgaven van Frans Buffa & Zonen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

[199]


Uitgaven van FRANS BUFFA & ZONEN.


GRAVURES.

      DE SCHUTTERSMAALTIJD, door van der Helst, No. 117 van ’s Rijks Museum, gegraveerd door J. W. Kaiser.
                  Eerste proefdruk (Epreuve d’artiste) ƒ 200.
                  Proefdruk op Chineesch papier ƒ 150.
                  Proefdruk op wit papier ƒ 120.
                  Gewone druk op chineesch papier ƒ 75.
                  Gewone druk op wit papier ƒ 60.
      DE STAALMEESTERS, door Rembrandt, No. 274 van ’s Rijks Museum, gegraveerd door J. W. Kaiser.
                  Eerste proefdruk (Epreuve d’artiste) ƒ 80.
                  Proefdruk op chineesch papier ƒ 50.
                  Proefdruk op wit papier ƒ 40.
                  Gewone druk op chineesch papier ƒ 25.
                  Gewone druk op wit papier ƒ 20.
      HET ONTBIJT, door Metzu, No. 190 van ’s Rijks Museum, gegraveerd door D. J. Sluijter. Proefdruk ƒ 14, gewone druk ƒ 7.
      DE VROLIJKE VIOOLSPELER, door Arie de Vois, No. 349 van ’s Rijks Museum, gegraveerd door D. J. Sluijter, proefdruk ƒ 10, gewone druk ƒ 5.
      HET OESTERMEISJE, door Jan Steen, in het kabinet van Jonkhr. Six, gegraveerd door D. J. Sluijter, proefdruk ƒ 10, gewone druk ƒ 5.
      DOOD VAN DEN ADMIRAAL DE RUYTER, door N. Pieneman, gegraveerd door J. W. Kaiser, proefdruk ƒ 28; gewone druk ƒ 14.
      KENAU HASSELAAR, naar de schilderij van Egenberger en Wijnveld, de stad Haarlem aangeboden door den Heer Thomas Wilson; gegraveerd door Eduard Taurel, proefdruk op chineesch papier ƒ 30, op wit papier ƒ 20, gewone druk op chineesch ƒ 15, op wit papier ƒ 10.
      DE PENNING DER WEDUWE, door J. A. Kruseman, gegraveerd door W. Steelink, eerste proefdruk (Epreuve d’artiste) ƒ 32, proefdruk op chineesch papier ƒ 16, op wit papier ƒ 12, gewone druk op chineesch papier ƒ 8, op wit pap. ƒ 6.
      DE ANATOMISCHE LES, door Rembrandt, gegraveerd door Cornilliet, proefdruk ƒ 30, gewone druk ƒ 15.
      DE EERSTE STAP, door J. Walraven, gegraveerd door D. J. Sluiter, proefdruk ƒ 16, gewone druk ƒ 8.


[200]


PORTRETTEN.

      Z. M. WILLEM III, groot Portret ten voeten uit met den Koninklijken mantel, door N. Pieneman, gegraveerd door J. W. Kaiser, proefdruk ƒ 30, gewone druk ƒ 15.
      Z. M. WILLEM I, door J. W. Pieneman, gegraveerd door B. Taurel.
      Z. M. KONING WILLEM II, door J. A. Kruseman, gegraveerd door B. Taurel.
      H. M. DE KONINGIN ANNA PAULOWNA, door van der Hulst, gegraveerd door B. Taurel.
      Z. M. KONING WILLEM III, door N. Pieneman, gegraveerd door B. Taurel.
      H. M. KONINGIN SOPHIA, door N. Pieneman, gegraveerd door B. Taurel.
      De prijzen dezer vijf Portretten zijn: proefdruk ƒ 18, gewone druk ƒ 10.
      Z. K. H. DE PRINS VAN ORANJE, door N. Pieneman, gegraveerd door D. J. Sluyter; proefdruk ƒ 15, gewone druk ƒ 6.
      Mr. M. C. VAN HALL, gegraveerd door J. P. Lange.
      WILLEM DE CLERCQ, gegraveerd door H. W. Couwenberg.
      Prof. ABRAHAM DES AMORIE VAN DER HOEVEN, gegraveerd door Wehmeijer.
      Prof. D. J. VAN LENNEP, gegraveerd door D. J. Sluyter.
      Prof. SCHRODER, gegraveerd door J. P. Lange.
      Prof. A. C. SUERMAN, gegraveerd door Wehmeijer.
      Ds. J. L. WOLTERBEEK, gegraveerd door J. P. Lange.
      TOLLENS, gegraveerd door B. Taurel.
      Prof. H. J. ROYAARDS, gegraveerd door B. Taurel.
      Mr. I. DA COSTA, gegraveerd door J. P. Lange.
      Mr. J. VAN LENNEP, gegraveerd door W. Steelink.
      Z. Exc. J. J. ROCHUSSEMN, gegraveerd door J. W. Kaiser.
      Mevr. BOSBOOM TOUSSAINT, gegraveerd door D. J. Sluyter.
      Prof. VOORHELM SCHNEEVOOGT, gegraveerd door W. Steelink.
      KRIEGER SCHUMER, gegraveerd door J. P. Lange.
      N. PIENEMAN, gegraveerd door B. Taurel.
      Prof. J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK, gegraveerd door D. J. Sluyter.
      De prijzen dezer Portretten zijn, proefdruk met fac simile ƒ 10, gewone druk ƒ 5 en ƒ 4.
      STANDBEELD VAN PRINS WILLEM I, door Royer, gegraveerd door Eduard Taurel; proefdruk ƒ 10, gewone druk ƒ 5.
      STANDBEELD VAN DEN ADMIRAAL DE RUYTER, door Royer, gegraveerd door Molenaar; proefdruk ƒ 10, gewone druk ƒ 5.
      NEDERLAND IN DE XVI. EN XVII. EEUW, vertegenwoordigd door zijne groote mannen, gravures door J. W. Kaiser, tekst door W. J. Hofdijk; aflevering I: Prins Willem de Eerste; aflevering II: Boerhave; in twaalf afleveringen is de eerste serie compleet, prijs proefdruk ƒ 10 en ƒ 8, gewone druk ƒ 5 en ƒ 4 per aflevering.
      Dr. J. J. VAN OOSTERZEE, door Neuman, gegraveerd door D. J. Sluyters, proefdruk ƒ 12, gewone druk ƒ 6.
      Mgr. BARON VAN WIJKERSLOOTH, Bisschop van Curium, door van Beveren, gegraveerd door Couwenberg, proefdruk ƒ 12, gewone druk ƒ 6.
      Mgr. J. F. VAN VREE, Bisschop van Haarlem, door Prof. Broere, gegraveerd door D. J. Sluyter, proefdruk ƒ 10, gewone druk ƒ 6.


[201]


ETSEN.

      6 ETSEN, door Ch. Rochussen.
      12 ETSEN, door P. L. Dubourcq.
      6 ETSEN, door C. Springer.
      6 ETSEN, door R. Craeyvanger.
      6 ETSEN, door Jan van Lokhorst.
      4 ETSEN, door D. van der Kellen.

LITHOGRAPHIËN.

      REMBRANDT etsende, door N. Pieneman, gelithographiëerd door Mouilleron, proefdruk ƒ 8, gewonen druk ƒ 4.
      DE WIEG, door J. Israëls, gelithographiëerd door Mouilleron, proefdruk ƒ 8, gewone druk ƒ 4.
      DE EERSTE LIEFDE, door J. Israëls, gelithographieerd door Mouilleron, proefdruk ƒ 8, gewone druk ƒ 4.
      HEMEL EN AARDE zullen voorbijgaan, enz. ƒ 4.
      KOMT ALLE TOT MIJ, enz. ƒ 4.
      AARDAL, door B. C. Koekkoek, ƒ 1.

PORTRETTEN.

      J. B. VAN BREE, door Couwenberg, proefdruk ƒ 4, gew. druk ƒ 2.50.
      C. VAN DER LUGT, door Colley, ƒ 3.
      Prof. MOLL, door Couwenberg, ƒ 1.50.
      JENNY LIND, op chineesch papier, ƒ 1.50.
      Mgr. J. F. VAN VREE, op chineesch papier ƒ 1.50, op wit ƒ 1.

PLAATWERKEN.

      GEZIGTEN IN NEERLANDS-INDIE, door van de Velde; 50 platen met beschrijving groot folio ƒ 60, op chineesch papier ƒ 90.
      HELDENDADEN DER NEDERLANDERS TER ZEE, door P.J. Schotel; 45 platen met beschrijving, in de Hollandsche en Fransche taal, groot folio ƒ 90, prachtexemplaar ƒ 150.
      VUES DE JAVA, publiées sous la direction de Mr. J. J. van Braam; groot folio, acht platen, op chineesch papier ƒ 48, op wit papier ƒ 36.
      KASTEELEN EN BUITENPLAATSEN IN NEDERLAND, acht en veertig platen ƒ 36, groot papier ƒ 48, fijn gekleurd ƒ 120.
      NEDERLANDSCHE KLEEDERDRAGTEN, door Bing en Braet van Ueberfeld, per aflevering van vier platen met beschrijving ƒ 4 en ƒ 5, fijn gekleurd ƒ 10; compleet in veertien afleveringen.
      NEDERLANDSCHE ZEDEN EN GEBRUIKEN, door dezelfde vervaardigers, zijnde eene tweede serie van het voorgaande.
      NEDERLANDS OUDHEDEN, door D. van der Kellen Jr., groot 4o., in afleveringen van vijf platen met beschrijving ƒ 2, op chineesch papier ƒ 2.50.
      STUDIEN VAN NEDERLANDSCHE SCHEPEN, door J. C. Greive, groot 4o., zes platen ƒ 1.80.
      PANORAMA’S VAN AMSTERDAM, door Chapuy, acht platen, à ƒ 2.


[202]


      GEZIGTEN VAN AMSTERDAM, door C. Springer en anderen.
      GEZIGTEN VAN ’S HAGE, LEYDEN, HAARLEM, DELFT, enz.
       VERZAMELING VAN ONDERSCHEIDENE NEDERLANDSCHE KLEEDERDRAGTEN IN LOSSE BLADEN.
      COPIJEN naar de voornaamste schilderijen van Rembrandt, Potter, Jan Steen, van der Helst, enz.

KAARTEN.

      KAART VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN, door van Baarsel en Tuyn; waarop zijn aangebragt alle veranderingen tot heden ƒ 4, op linnen in étui zakformaat ƒ 4.50.
      KAART VAN NOORD-HOLLAND, door Heyse, ƒ 3, op linnen in étui ƒ 4.
      KAART VAN ZUID-HOLLAND, door Heyse, ƒ 3, op linnen in étui ƒ 4.
      KAART VAN JAVA, door de Vries, ƒ 3, op linnen in étui zakform. ƒ 4.
      PLATTE GROND DER STAD AMSTERDAM, ƒ 2.
      ONTWERP VAN EEN BRUG OVER HET Y, door Galman, ƒ 2.

ONDERHANDEN ZIJNDE GRAVURES.

      BURGEMEESTER SIX, naar de beroemde schilderij van Rembrandt in het kabinet van Jkr. Six, gegraveerd door J. W. Kaiser.
      PRINS WILLEM DE EERSTE, gewond, wordt liefderijk verzorgd door zijne gemalin Louise de Coligny, door N. Pieneman; begonnen door J. P. Lange, te voltooijen door J. W. Kaiser.
      Portret van Prof. SUERMAN, door de Poorter, gegraveerd door B. Taurel.
      Portret van Prof. J. BOSSCHA, door N. Pieneman, gegraveerd door B. Taurel.
      Portret van J. C. DE BRUNET, door C. Hamburger, gegraveerd door B. Taurel.
      Portret van Prof. KAISER, door de Poorter, gegraveerd door J. W. Kaiser.
      Portret van Ds. BROES, door Hodges, gegraveerd door Sluyter.
      DE NACHTWACHT, naar de schilderij van Rembrandt, gelithographieerd door Mouilleron.
      GROOT PANORAMA VAN AMSTERDAM.
      'KAART VAN PALESTINA, door W. J. Hofdijk.