Beschrijving van de onthulling van een monument voor Karel van der Heyden in "Het Vaderland".

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit artikel is in 1900 in het dagblad "Het Vaderland" in Den Haag verschenen.

Monument Van der Heyden.[bewerken]

Zaterdagmiddag is te Arnhem, in tegenwoordigheid van Jhr. Schimmelpenninck van der Oye, vertegenwoordiger van H.M. de Koningin, Jhr. Zegers Rijser, vertegenwoordiger van Z.K.H. Prins Hendrik, luit.-kolonel Witteveen, namens den Minister van Oorlog, luitenant-kolonel Doorman, namens den Minister van Koloniën, de burgemeester van Arnhem, Jhr. Mr. A. Roëll, de secretaris, de wethouders en vele leden van den Raad, alsmede de weduwe van den Generaal, twee kleinkinderen en een groot getal andere belangstellenden, op den Berkenheuvel het gedenkteeken onthuld ter eere van generaal Karel van der Heyden, onlangs in dit blad beschreven. Nadat de volksliederen waren gespeeld, hield de commandant van "Bronbeek", luit.-kolonel Van Heurn eene toespraak. Hij ging de geschiedenis na van het monument, bracht dank aan allen, die de commissie gesteund hebben. Hij schetste Van der Heydens daden in Indië en verzocht ten slotte aan den vertegenwoordiger van H.M. de Koningin het monument te onthullen. De vertegenwoordiger van den Prins hechtte daarna namens het Koninklijk echtpaar een lauwerkrans aan het medaillon. Jhr. van Heurn droeg vervolgens het monument aan het Gemeentebestuur over. De burgemeester, hierna het woord nemende, bracht in de eerste plaats hulde aan zijn ambtsvoorganger, den tegenwoordige burgemeester van 's-Gravenhage, Baron E.C. Sweerts de Landas Wyborgh, en aan den Heer J.A. Knoops, oud-lid van den Gemeenteraad, aan wier onvermoeide pogingen voor een groot deel het tot stand komen van het monument te danken is. Voorts gaf de Burgemeester de verzekering, dat het voor het Gemeentebestuur van Arnhem een eer zal zijn de zorg voor dit monument op zich te nemen. Een aantal vereenigingen en corporatiën uit verschillende plaatsen van ons land waren met hunnen vaandels bij de plechtigheid vertegenwoordigd. Na afloop daarvan volgde een matinée op Sonsbeek.

Bron:[1]