Bredero/Ghy moet de feest met vreught ver-eeren

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

BRUYLOFTS-LIED.

Stem: Sal ick langher met heete tranen &c.

Ghy moet de feest met vreught ver-eeren
Joffrouwen schoon, vol blijtschap soet:
Wilt ons een deuntje quinckeleren
Wt een verheught en braef gemoet:
    Want nu wy zijn
    Hier by de wijn
    Isser dunckt mijn
    Geen vrolijcker geneucht,
Als de vermackelijck Tafel-vreucht.

Wech met de koude suffe-sinnen,
Bekommert met het aerdsche goet:
Al mochtmen al de wereldt winnen,
Wat isset alsmen ’t hier laten moet?
    Och niet en mijdt
    ’t Is nu een tijdt
    Om wel verblijdt
    Te singen uyt der borst
En eens de drincken voor de drooge-dorst.

Een kusjen is maer een af-vegen,
En immers is soo soeten dingh:
Komt laet ons kussen eens te degen:
Ick kus veel liever dan ick singh.
    Wel dat gaet wel,
    Maer ’t is te snel,
    Ay siet niet fel!
    Ick doe u doch geen seer!
En soo ’t u lust kust mijn vry helfte meer.

Vaert eeuwich wel Getroude Lieden,
Aen siel en lijf, aen bloedt, aen staet:
Godt laet u soo veel goedt geschieden
Als wy u wenschen vroegh en laet.
    Gaet Heeden of
    Nae Westerhof,
    Wiens edel lof
    Is lustich, schoon en frey,
Gaet heen en plant de soete koele Mey.