Bredero/Grillen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

GRILLEN.

JANUARIUS.

Speulje Keuninghje, mijn Lief,
Treckt veur mijn oock een Lotje.
Is Krelis Keuningh insen Brief,
Wat schaat dat? men lacht om ’t sotje.

FEBRUARIUS.

Joris krimpje dus by ’t Vier!
Lanst, je selt je scheene branden!
Lambert Buer, ay kom, hoor hier,
Komt, me Vaer, en warmje handen.

MAERT.

Reptje, Bouwen, ploeght en plant,
Mest jou Wijngaert, leghtje looten.
Dirck-Oom die is op sijn Lant:
Siet de Kerel ginsjes pooten.

APRIL.

Keesje spit en Klaasje ploeght,
’tHeerschip gaet hem wat vermeyen;
Lysjen heur tot sticken voeght
Lange Jan tot Kooren zeyen.

MEY.

Gysje melckt de vael Koe,
Al de Stee-luy loopen speulen.
Trijntje bockt na Eel-hart toe,
Alsser Lubbert iens wil heulen.

JUNIUS.

Scheertjet Schaepje om zijn Wol,
Seght mijn lieve soete Meysje?
Neeltje, och ick word’ schier dol,
Comt, men hart, soent me een reysje.

JULIUS.

Metje Klaes, ghy bent soo moy,
So begon Branckje te kallen,
En hy wurpse neer in ’t Hoy,
En hy isser oppe vallen.

AUGUSTUS.

Giertje smult en Arie drinckt,
Piet verblijt hem tot sijn ooren,
Gerrit roept en stoot en winckt.
Nu wel op, en maeyt het Kooren!

SEPTEMBER.

Werpt de Peeren in mijn manckt,
Ic plock Grietten en wat Aegjes.
Fobbert, ghy hebt goedt verstanckt,
Maer wat ist? het leyt wat laegjes!

OCTOBER.

Frans die draaght en Jan die torst,
Symen sel de druyven trappen,
Dingenompje, hebje dorst,
Ick sel een Vaantje laten tappen.

NOVEMBER.

Osje moet doodt, doodt, doodt, doodt,
Soo riep onse malle Ebben,
Wech Jochemus en Jan-Sloot!
De Blaes moet Andriesje hebben.

DECEMBER.

Datmen Sanders beck op snee
En behingh hem voort met bellen,
Men sou de Noor-man in een Slee
Veur een Nar dan meughen stellen.

Gemaect in November 1617.
Bijschriften bij een almanak.