Bredero/Tot sulcken grootsheyt

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

SONNET.

Tot sulcken grootheydt sal Amsterredam noch komen,
Dat sy in treff’lijckheyd sal overwinnen Romen
In deftigheyd van Raed, in Mannelijck gewelt,
In Ooreloghs-beleyd, in Machtigheyd van gelt.

Dat haer geblasen Faem sal snorren door de VVolcken,
En dreygen met ontsagh de wijt-geleghen volcken,
De Geel en Swarte-Moor, de Turck en Persiaen,
Die sal haer mogentheydt om hulpe smeecken aen,

En onder handelingh met haer als vrienden plegen
Met Wissel, of met Waer, nae dattet komt gelegen,
En doen gelijckelijck af-breuck en weder-stant

Den Spaengiaert, vyandt van ons waerdich Vaderlandt,
Al door ’t bestieren van Godes voorsienicheden,
En ’t heerlijck beleydt der Staten onser Steden.

Hoort niet onwaarschijnlijk bij: "Der Musen Welkom".