Bredero/Vraaght ghy, waerom sucht ghy so seer

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

LIEDEKEN.

Stemme: Nachtegael kleyn wilt vogelken, &c.

Vraaght ghy, waerom sucht ghy so seer,
Dat doet my wel nu.
En ben ick u Lief, ick ben u niet veer?
Ja Vriendinne, mijn sinnen, die minnen
Alleenigh u.

U by-zijn mishaeght my niet, ach!
Noyt liever stond:
Maer dat ick niet by u blyven mach
Doet mijn suchten, ja vruchten en duchten,
O rooder mand!

Ick wensch dat ghy genieten
’t Geen ghy my geeft,
Dat is een over-soete vreught,
Die begeerlijck en heerlijck, doch eerlijck
Om ’t herte sweeft.

De vreese van ’t verand’ren haest
Doet my suchten soo,
Soo dat mijn blijdschap suft verbaest.
U uytghelesen, ghepresen, eel wesen
Derf ick seer noo.

U lodderlijck wesen braef en fris
Verheught my ’t hart,
Maer ick weet wat my nakende is,
Door u derven te erven een sterven,
Daaglijcks met smart.

Is dan dit sucht soo sonder reen,
Seght liefste dra?
Ick acht wel ghy sult seggen neen:
Op mijn jahgen en klaghen of vraghen,
Seght daer op ja.

Prines, mijn liefde is soo groot,
Sy neemt niet af,
sy blyft by my tot inder dood,
S’wil lijen, verblijen, of glijen
Met my in ’t graf.