Bredero/Wat burgherlijcke twist

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

SONNET.

Wat burgherlijcke twist en lust om heerschappyen
    Of inderlijcke nydt en Grootscheyt van ghemoedt
    Vermach in s'Princen breyn, of inder Heeren bloedt,
Leest dit in 't leven der Roomeinsche Swagheryen:

    Wat Burger-oorloghen wat slachten en wat stryen,
    Wat buur en broeder-moort, wat plundering verwoedt,
    Wat dullen yver tot syn even-naastens goedt
Italien heeft gheleen sal dit Boeck belyen.

    Lucanus schreef het eerst in suyverlyck Latijn
En myn Heer Storm daar na, met onverdroten pyn
In Neder-duytsche taal, tot nut der Batavieren,

    Waar van ick nimmermeer ondanckbaar en sal zyn
    Van wegen 't vaderlandt. Neerlanders komt met myn
Syn ouwt versilvert hooft met groene Lauren cieren.

Voor M. Lucanus van 't Borger Oorlogh der Romeyenen overgeset in Nederlands rym-dicht door D. Heynrick Storm (a°. 1620).