Catalogus der schilderijen, oudheden enz. op het Koninklijk Museum te Amsterdam/Oudheden en rariteiten

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
[96]


OUDHEDEN


EN


RARITEITEN.


No.460. De zoogenaamde Bol van de Unie, zijnde een houten Bol, waarin de meeste Edelen, verbonden tegen den Hertog van Alva en de Spaanſche Inquiſitie, een’ ſpijker geſlagen hebben.
461. De zoogenaamde Geuzen Beker, welke gebruikt werd op de gastmalen der verbonden Edelen.
462. Een zilveren Bekertje zijnde het zoogenaamde Geuzen Napje.
463. Een zilveren Lampet en Schotel, zijnde de eerstgemelde gevonden in de Kajuit van den Spaanſchen Admiraal, bij het nemen der Zilvervloot, door den Luitenant Admiraal Pieter Pietersz. Hein; waarna de Schotel er naderhand bij is vereerd geworden, door de Bewindhebberen der geoctroijeerde West-Indiſche Compagnie ter Kamer van de Maze, Ao. 1684., zijnde de Heeren:
Die-


[97]


– 97 –

Diederik Hœuft. Arent Muys van Holy.
Hugo ’s Graveſande. Francois Poppe.
Jean de Mey. Adriaan Fyck            en
Adriaan Boon.
  van wien de Wapens en namen, op den Schotel gedreven en gegraveerd zijn.
No.464. Een Drinkglas, bijna twaalf honderd jaren oud, waaronder op den bodem geſchreven ſtaat:
„Als diesz Glas war alt Tauſent Jahr
„Es Pfaltzgraff Ludwig Philipszen verehret war. 1643.”
  hetzelve berustte eertijds op het Oranjewoud in Friesland.
465. Twee Sabels (waarvan de eene een zilveren vergulde Turkſche) en een Rotting van den Luitenant Admiraal Michiel Adriaansz. de Ruiter.
466. De Rotting van den Luitenant Admiraal Marten Harpertsz. Tromp.
467. Twee Sabels, welke gediend hebben bij de begrafenisſen van de Luitenants Admiralen Marten Harpertsz. en Kornelis Tromp.
468. De Donderbus van den Luitenant Admiraal Tromp.
469. Zes onderſcheidene Jacoba’s Kruikjes, gevonden in den Vijver van het Grafelijk Jagthuis Teilingen, bij Sasſenheim.
470. Het Harnas van den Luitenant Admiraal Pieter Pietersz. Hein.
No.471.
G


[98]


– 98 –

No.471. Het Harnas van den Luitenant Admiraal Tromp.
472. Vier zeer zware Scheepsgeweren of Draaibasſen van den Luitenant Admiraal Michiel Adriaansz. de Ruiter.
473. Een zeer fraai verguld en met zilver verſierd ſtukje Kanon met al deszelfs toebehooren, vereerd aan den Luitenant Admiraal Michiel Adriaansz. de Ruiter.
474. Een zeer fraai ſtuk Kanon, van binnen zeer kunſtig ſpiraalsgewijze geboord, met al deszelfs toebehooren.
475. Een klein brons Standbeeld van Fredrik den Grooten, Koning van Pruisſen, te paard, op een zwart marmeren voetſtuk.
476. Een klein wit porceleine Borstbeeld van Fredrik den Grooten, Koning van Pruisſen.
477. Een klein marmeren Basrelief met het Borstbeeld van Fredrik den Grooten, Koning van Pruisſen.
478. Een groot marmeren Borstbeeld van Fredrik Wilhelm den Tweeden, Koning van Pruisſen.
479. De Leuningſtoel van Vrouw Jacoba van Beijeren, gevonden op het Grafelijk Jagthuis Teilingen bij Sasſenheim.
480. De Leuningſtoel uit de Gevangenis van Joan van Oldenbarneveld, uit het oude Hof van Holland in den Haag.
481. Een groot marmeren Borstbeeld van Julia. Aan het Koninklijk Muſeum aangeboden door den
Kom-


[99]


– 99 –

  Kommandeur Baron van Spaen van Biljoen, en door den Koning aangenomen.
No.482. Een klein antiek marmeren Standbeeld van Venus. Aan het Koninklijk Muſeum aangeboden door den Kommandeur Baron van Spaen van Biljoen, en door den Koning aangenomen.
483. Lipperts Daktyliothek of verzameling van afgietſels der fraaiſte antieke geſnedene Steenen uit de voornaamſte Muſeums in Europa, wederom uitgegeven door G. B. Rabenſtein te Dresden, met de beſchrijvingen, in 3 deelen.
484. Verzameling van 1238 afgietſels van antieke Steenen, zijnde bijna hetzelfde als het voor gaande van G. B. Rabenſtein te Dresden.
485. Verzameling van 80 afgietſels der beroemdſte Perſonen van Griekenland, van G. B. Rabenſtein te Dresden.
486. Verzameling van 109 afgietſels der voornaamſte Perſonen uit de Romeinſche Hiſtorie, van G. B. Rabenſtein te Dresden.
487. Verzameling van 250 afgietſels, meestal naar het antieke, betrekkelijk den Eerdienst en de Offerande aan Priapus.
488. Verzameling van afgietſels van de gegraveerde Steenen en Caméen, berustende in het Kabinet van de Keizerlijke Bibliotheek te Parijs, met de beſchrijvingen.
489. Eene zeer fraaije moderne geſnedene Onyx.
No.490.
G 2


[100]


– 100 –

No.490. Een Horologie waarvan het werk meestal van Ivoor gemaakt is.
491. Verzameling van 253 geſnedene Steenen door den vermaarden Neurenbergſchen Graveur Dorſche geſneden, zijnde de Beeldtenisſen van alle de Pauzen tot aan Clemens den 12den. Deze verzameling (gelijk ook die der 5 volgende Nommers) is door den Heer de Vaijnes van Brakel, Luitenant Kolonel, de Heer Siccama, Wethouder der Stad Groningen, Jonkvrouwe M. H. Eijtelwein en den Heer Bouricius, Schepen der Stad Arnhem, als gezamenlijke Erfgenamen van den Heer J. F. Eijtelwein aan het Koninklijk Muſeum aangeboden, en door den Koning aangenomen.
492. Verzameling van de opvolging der Koningen van Frankrijk, tot aan Lodewijk den 15den.
493. Verzameling van de opvolging der Doge’s van Venetie.
494. Verzameling der Vorſten uit het Huis van Beijeren.
495. Verzameling der Vorſten uit het Huis van Habsburg.
496. De afbeeldſels van een’ Vorst en vier Vorſtinnen uit het Huis van Brunswijk Lunenburg.
497. Een roode aarden Pot gevonden onder het Valkhof te Nijmegen.
498. Eenige ſtukken roode Steenen met cijfers
daar-


[101]


– 101 –

  daarop, zijnde gevonden in de begraafplaatſen der Romeinen.
No.499. Een Moſaïek Vloerſtuk, gevonden op het eiland Capri in de overblijfſelen van een der Paleizen van Keizer Tiberius.
500. Een kleine albaste Kolom, met een klein brons Standbeeldje, mede gevonden in de overblijfſelen van een der Paleizen van Keizer Tiberius te Capri.
501. Een Brons Werktuig dienende tot het afdrukken van Letters.
502. Eenige Spaanſche en Moorſche Kleedingſtukken. Aan het Koninklijk Muſeum aangeboden door den Heer A. A. Stratenus, Bibliothecaris Generaal, en door den Koning aangenomen.


OUD-
G 3


[102]


OUDHEDEN

GEVONDEN IN HET DEPARTEMENT DRENTHE
IN DE ZOOGENAAMDE HUNNEBEDDEN: DOOR
DEN HEER J. HOFSTEDE, LANDDROST
VAN GENOEMDE DEPARTEMENT,
AAN HET KONINKLIJK MUSEUM
AANGEBODEN, EN DOOR DEN
KONING AANGENOMEN.

No.503. Een zoogenaamde Donderbeitel of Wig, hebbende waarſchijnlijk tot eenig gereedſchap gediend, gevonden onder het ſteenen Hunnebed of den grafheuvel gelegen aan den weg tusſchen Loon en Taarlo, 1½ uur van Asſen.
504. Een dito dito, gevonden te Eext, 3 uren van Asſen, onder het ſteenen Hunnebed aldaar.
505. Een dito dito, gevonden te Annen, 3 uren van Asſen, onder een Hunnebed in het veld.
506. Een dito dito, mede gevonden in dit Departement.
507. Een dito dito, gevonden onder een Hunnebed niet verre van Emmen, 7 uren van Asſen.
508. Een zoogenaamde Donderhamer, zijnde de eenigſte bekende van die grootte welke in dit Departement gevonden is, opgedolven in 1785 in het veld digt bij Gasſelte, 3 uren van
As-


– 103 –

  Asſen. Hebbende waarſchijnlijk gediend tot een Wapentuig, gelijk ook tot een Eer- of Veldteeken.
No.509. Een dito fraai gepolijst en zeer net bewerkt, zijnde de tweede welke bekentelijk van deze ſoort in dit Departement gevonden is.
510. Een gebrokene dito.
511. Een dito dito.
512. Een Discus of werpſchijf van gebakken aarde, hebbende hoogstwaarſchijnlijk gediend tot een Speeltuig, zijnde met twee ingedrukte merkteekenen voorzien, ten einde dezelve onder het ſpelen van andere werpſchijven zoude kunnen onderſcheiden worden.
513. Een dito van keiſteen, welke men aan beide zijden heeft beginnen te doorboren.
514. De Groep of het Gevest van een’ Sabel, gevonden in een’ Grafheuvel bij Ballo, ½ uur van Asſen, in het jaar 1789.
515. Een koperen Armring, gevonden onder een’ Grafheuvel te Gieten.
516. Een dito dito, aldaar gevonden.
517. Een ſtuk van een dito, Armring, mede aldaar gevonden.
518. Eene Urna van blaauwachtige aarde met Beenderen en Asch, gevonden in den jare
1787,
G 4


[104]


– 104 –

  1787, onder een’ Grafheuvel digt bij het Dorp Zwelo, 6 uren van Asſen, zijnde dit de eenigſte welke van die kleur en dat fatſoen, bekentelijk in dit Departement gevonden is.
No.519. Eene Urna mede onder denzelven Heuvel en op denzelven tijd gevonden. Deze Urna was geplaatst in eene grootere Urna, welke bij het uitdelven door de Boeren (bezig zijnde met het maken der weg) vernield is.
520. Eene Urna met Asch en Beenderen met figuren bewerkt, gevonden onder het ſteenen Hunnenbed tusſchen Loon en Taarlo.
521. Eene afgebrokene Urna met Asch en Beenderen, gevonden in 1789 bij Ballo in den Grafheuvel.
522. Eene Urna gefigureerd om den rand of het bovenſte gedeelte, gevonden den 8ſten van Bloeimaand 1739 tusſchen Anlo en Zuidlaren, 3 uren van Asſen.
523. Een dito zeer groote Urna gefigureerd als voren, mede in dit Departement, waarſchijnlijk in den omtrek van Eelde (als zijnde van daar herkomstig) gevonden.
524. Eene Urna gevonden niet verre van Eelde, 3 uren van Asſen.
525. Eene Urna met Asch en Beenderen, in den omtrek van Ballo, in Ao. 1803 gevonden.
No.526.


[105]


– 105 –

No.526. Een dito dito, gevonden als voren.
527. Een dito dito, gevonden als voren.
528. Een dito met twee Oortjes, met Asch en Beenderen, gevonden bij Eext in den jare 1756. Zijnde eene der fraaiſte, welke in dit Departement gevonden is.
529. Een dito met figuren en twee Oortjes, als mede met Asch en Beenderen, gevonden den 19den van Grasmaand 1756, in den Grafheuvel te Eext.
530. Een Kelk of Drinkſchaal, gevonden in den jare 1757, onder een’ Grafheuvel te Eext, zijnde het ook mogelijk dat deze tot eene Lijkbus gediend hebbe, wijl bij de opgraving in dezelve nog eenige Beenderen werden gevonden.
531. Een aarden Vaatje in de gedaante van een Schuitje, gevonden onder het ſteenen Hunnebed, tusſchen Loon en Taarlo. (Men zie omtrent het gebruik van dit Schuitje bij het doen van Offeranden, Tacitus de Merib: Germ: §. 9, Herculem & Martem &c.) Zijnde dit het eenigſte van dien aard aanwezig.
532. Een aarden Vaatje mede als voren gevonden, hebbende waarſchijnlijk mede bij het doen van Offeranden gediend.
TEE-
G 5