Catalogus der schilderijen, oudheden enz. op het Koninklijk Museum te Amsterdam/Teekeningen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

[106]


TEEKENINGEN

No.533. Afbeeldſels naar het leven van den grooten Timur of Tamerlan, en zijne opvolgers de Koningen van Indostan, of Hispahan, Kolkonda, of Golkonda, Pudgiapour, of Viſiapour met derzelver Groot-Viſirs en Veldoverſten, overheerlijk met goud, zilver en kleuren geſchilderd op zwaar Chineesch Papier met de namen en inſcriptien in het Arabiesch, Perſiesch en Hollandsch, 49 ſtuks, nevens de originele naamlijst en nadere explicatie in het Arabiesch, Perſiesch en Hollandsch, en eenen brief gedateerd den 18 Julij 1692 van Hendrick Francken aan Burgemeester Witſen te Amſterdam, uit wiens heerlijk Kunst Kabinet dit zeer curieus en uniecq ſtuk gekomen is; vervolgens is daar van bezitter geweest de Heer J. van Buren in den Haag.
534. Eene Teekening verbeeldende de aanbidding der wijzen uit het Oosten, door Jan van Eijck eerſte uitvinder der Olieverw in den jare 1410.
535. Eene Teekening van Albert Altdorfer zijnde eene Bijbelſche Historie; gedaan tusſchen de jaren 1490 en 1511.
536. Eene Teekening van George Pens, gedaan in het begin der zestiende Eeuw.
TEE-


[107]


TEEKENINGEN

AAN HET KONINKLIJK MUSEUM AANGEBODEN
DOOR DEN HEER A. A. STRATENUS, BIBLIO-
THECARIS GENERAAL, EN DOOR DEN KO-
NING AANGENOMEN.

No.537. Nephtunus met eene Nymph, door een onbekend Meester.
538. Twee Landſchapjes, door Idem.
539. De Boodſchap, door Diepenbeck.
540. Drie gezigten buiten de Oostpoort te Rotterdam, door J. de Beijer.
541. De Hoogstraat te Rotterdam, door Idem.
542. De Spuipoort te Dordrecht, door W. Dam.
543. Een lezend Vrouwtje, door S. Hoogſtraten.
544. Twee Landſchappen met rood krijt, door F. Baudain.
545. Twee dito met de Pen, door Boudewijns.
546. De Noordmolen aan de Oostpoort te Rotterdam, door C. Pronk.
547. Het Admiraliteits Magazijn aan de Oostpoort te Rotterdam, door Idem.
548. De Westpoort aan het nieuwe hoofd te Rotterdam, door Idem.
549. Twee Portraiten, door G. Schalken.
550. Een dito grooter, door Idem.
551. Een Dans van Bachanten, door W. Hoedt.
No.552.


[108]


– 108 –

No.552. Een Landſchap met een Os, door W. Hoedt.
553. Een Mans Portrait, door W. Vaillant.
554. Een Vrouwe Portrait, door Idem.
555. Het Portrait van A. ter Westen, Hofſchilder van zijne Majeſteit den Koning van Pruisſen, door A. ter Westen.
556. De Tijd brengt de Waarheid aan den Dag, door Idem.
557. De wapenen van Hercules ten Hemel gevoerd, door Idem.
558. Calistro door Jupiter overvallen, door Idem.
559. De Liefde en Eendragt omhelzen elkanderen, door Idem.
560. De voorzigtigheid laat Hercules in den Spiegel der deugd en dapperheid zien, door Idem.
561. Een onbekend Sujet, door Idem.
562. Een Heilige, door M. de Vos.
563. Een arcadisch Landſchap, met rood krijt, door Meijering.
564. Een Landſchap, met kleuren, door Aartman.
565. Zes Landſchapjes, door J. van Goijen.
566. Een Zeegezigtje, door Idem.
567. Een Riviergezigtje, door Idem.
568. Twee Landſchapjes, met zwart krijt, door Hondius.
569. Twee Landſchapjes, met potlood, door Waterloo.
570. Een Wintergezigt, door A. Cuijp.
571. Een gezigt op eene Stad, door Idem.
572. Een Landſchap, door J. Both.
No.573.


[109]


– 109 –

No.573. Een Academiebeeld op blaauw Papier, door Duval.
574. Een dito dito, door J. de Wit.
575. Eene Buste op een’ Pedeſtal met Kindertjes, door Idem.
576. De Schikgodinnen, door Idem.
577. Vreugdebedrijven in Ao. 1701, wegens de overwinning op de Spaanſche Vloot in Vigos, door C. Duſart.
578. Een Schilder en een Wijsgeer in eene Studeerkamer, door Idem.
579. De dronke Liedjeszangers, door C. Bega.
580. Eene Schets, verbeeldende Jupiter en Mercurius aan den Maaltijd, door Rembrand van Rhijn.
581. Hagar, afſcheid nemende van Abraham, door Idem.
582. Eene zeer fraaije Teekening met de Pen op perkament, verbeeldende een Waarzegger, (in een ovaal,) door W. de Heer.
583. Eene zeer fraaije Teekening met de Pen op perkament, voorſtellende een Mans beeld ten voeten uit; in het verſchiet eene Fontein de Dood voorstellende, door Idem.