Cats/Huis- en zede-lessen/Doodelijke omhelzen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

DOODELIJK OMHELZEN.

Wanneer het klim de boom omvanght
En om sijn gulle tacken hanght,
Of aen sijn groene schorse kleeft,
Het schijnt als waer het vry beleeft,
Het schijnt (na dat men buyten siet)
Dat ’t kruyt den boom sijn liefde biet;
Maer daer het ooge niet en gaet,
Daer schuylt, o vrient, daer leght het quaet
Daer is’et dat het dieper grijpt,
Daer is’et dat het harder nijpt;
In voegen, dat het jeughdigh hout
Wort dor, en voor sijn jaren out;
Daer staet het dan, gelijck een stock
Gelijck een leven-loosen block,
Bedrogen van een loosen vrient,

Die noyt soo ver gelooft en dient.
Ghy, die u in dit groote wout,
Dat is: hier in de weerelt, hout,
Weet dat’et niet al vrienden zijn,
Die op u lachen na den schijn;
Maer hout, dat onder soet gelaet
Schuylt dickmael niet als eygen baet,
Of dat oock onder soete jock
Wel somtijts steeckt een oude wrock.
Ghy, daerom, geeft u liefde niet
Aen ieder, die u liefde biet;
Maer eerst op alle saken let,
Eer dat.je sucht of gunste set:
Want die te licht een vrient verkiest
Wel licht sijn vrient en al verliest.