Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1618/14 juni/VVt Venetien den 1. Junij, Anno 1618

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Venetien den 1. Junij, Anno 1618’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [donderdag 14 juni 1618, p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Venetien den 1. Iunij, Anno 1618.

DEn 25. Passato is geadviseert worden, van het groot verraet alhier, ’t welck ontdeckt is, zijnde vele der selver geiusticeert daer onder eenighe Francoysen, die sich met de Spaenschen ende eenighen deser Edelluyden verdonden dese Stadt aen 50 plaetsen ende meer in brant te steken, ende te plonderen, ghelijckmen dan aen seker plaetsen by de 50. potten met vier wert heeft ghevonden, het welcke eene hunner mede gesellen aen deser Seign. ontdeckt heeft, den welcken sy 25. duysent ducaten hebben vereert: Als sulckx die andere hebben vernomen, zijnder by 700. wech gheloopen. Doch 20. daer vangevanghen, ende dese daghen 40. van Padua al-hier ghebracht, oock noch daghelijckx van daer ende Verona, Vicenza, Bergamo, en̄ andere plaetsen ghevanckelijck gebracht werden: dese onser Natien alhier die daer toe gheholpen, zijn des nachts van wegen harer grooter vrienden verdroncken worden, ende komen daghelijckx noch wonderlijcke saken aen den dach, sonderlijcken dat de Spaensche dese Stadt also innemē wildē.
 De nieuwen Hertogh Priulj, is met 12. schepen, ende van den 4[.]. Heeren, op den Puzentoro, welcke 4. andere Galleyen, die gestadich haer gheschut los gheschoten, gheconvoyeert, ende eerlijcken innen ghehaelt, groote vreuchden-feeste, tot inden nacht gehouden. Oock by de crooninghe vele ghelts uyt gheworpen.