Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1618/15 november/VVt Venetien den 26. October 1618

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Venetien den 26. November 1618’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [donderdag 15 november 1618, p. 1]. Publiek domein. Om misverstanden te voorkomen is de datum in de titel van dit artikel in de paginanaam verbeterd.
[ 1 ]

VVt Venetien den 26. November 1618.

WY verstaen dat de Cardinael des Hertochs van Savoyen Sone met een suyte naer Vranckrijck verreyst was, ende ginck den roep dat tusschen den selven ende des Conincx Suster van een Houwelick gehandelt wert.
 Tot Mylanen vercoopt men niet alleen die artellerye Peerden, maer ooc andere soo vande Conincklijcke Camer, den Soldaten waren gegevē worden, ende souden alleen 19. Compagnien vā de welcke 4. Italianen die andere alle Spaegniaerts sijn, behouden.
 Op date is alhier een generale Processie ghehouden, ende Godt onder anderen gedanckt, dat soo veelderhande tegens die Republique voorgenomene practicquen ontdeckt zijn worden, insonderheyt eene soo tot Crema is aengestelt geweest aldaer 3. Francoysen ende eenen Borger voor hadden die Fortresse den Spaigniaerts te leveren, die Companie onder welcke die 3. Francoysen lagen, is van daer naer Brescia gevoert, ende aldaer genoemde Francoysen geiusticeert worden.
 De Vice Coninck van Napels heeft opentlijck gebieden laten, dat by lijfstraffe alle Soldatē hun op de Galleonen en̄ schepen souden vinden laten, maer die Waloenen waren na Calabria gevoert ende aldaer in garnisoen gelegt, men vermeent hoe langer en̄ meer dat dese Armade alleen aengesien sy om dese Republique in continuele vreese te houden, ende op groote costen te brengen, die Turckse Armade light tot Navarino.
 Tot Constantinopel was tydinge aengecomē, dat die Turcken in Persien een groote victorie soude gehat ende neffens een goede buyt by 12. duysent gevangene daervan gebracht hebben.