Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1619/15 mei/VVt Prage, den 28. dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Prage, den 28. dito. [= 28 april 1619]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [woensdag] 15 mei 1619. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Prage, den 28. dito.

 De Grave van Thurn is met eenige Compagnien Crijchsvolck uyt onsen Legher opghebroken ende voor Igla ghecomen, ende selvige stadt sonder resistente inghenomen, ende met volck beset, treckende daerop al dieper int Landt, ’thuys soeckende die quaetwillige, die de Moravers, van hun met den Bohemen te Vnieren, soo langhe te rugge gehouden hebben, daer van men de principaelste hout te wesen de Heere Tzeretin, de Prince van Lichtensteen, ende Cardinael van Diderichsteen.
 De Grave van Bucquoy heeft aende Boheemsche Crijchs-oversten gheschreven, dat hy vanden Coninck bevel becomen hadde, stilstandt te maecken, den welcken hy observeren ende naer comen wilde, wanneer sy insghelijck doen wilden, begheerende te weten oft sy desweghen van hunne principalen geene ordinantie hadden, daer op sy gheantwoordt, dat sy gdeene andere als die voorgaende en hadden, daer by sy moesten verblijven. Ondertusschen wert die Stadt Budweys dermaten belegert, datter geen mensche uyt noch in comē cā.