Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/17 oktober/VVt Bisschofs VVerda, den 4 dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Bisschofs VVerda, den 4 dito. [= 4 oktober 1620]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [zaterdag] 17 oktober 1620, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

VVt Biſſchofs VVerda, den 4 dito.

 Naerdiende Churvorst van Saxsen die stadt Bautsen met 3 Schantsen starck beleghert, ende alrede 800 scheuten met het grof Gheschut gedaen heeft, ende inden vierden storm weder eenighe 100 Mannen verlooren, heefmen den 1 deses den Water Thooren met Cartouwen beschoten ende gantsch afgheworpen, oock veele Vierwercken heenen ende weder geworpen, daerover de voor-stadt gantsch afgebrant, oock den brant in Stadt ghecomen, ’twelck van voor ghisteren middagh op Vrydach tot op ghisteren avont ten 5 uren noch in brandt stondt, ende seer grooten schaden ghedaen, het welcke inde Stadt sulcken grooten verschricken heeft veroorsaeckt, datter inde 80 Musquetiers, ende veele Mans ende Vrouwen uyt der Stadt inden Legher gecomen ende om ghenade ghebeden, daer op heeftmen in die Stadt allerley conditien voorgeslagen, ende op heden beginnen te parlementeren, of dat accoort ghemaeckt werdt, salmen morghen vernemen.