Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/17 oktober/VVt Franckfoort, den 11. October

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Franckfoort, den 11. October’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [zaterdag] 17 oktober 1620, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

VVt Franckfoort, den 11. October.

 Wy verstaen, dat het in des Marquis Spinola Legher seer sterft, ende loopen die Soldaten veele wech. Der Vorsten volck ligghen in hunne quartieren noch stille, doch hebben hun aen eenighe plaetsen verdeylt, mochte met den naesten wel materie te schryven voorvallen. Ondertusschen rooven die Ruyters aen beyden zyden op een ander, doen veele af-breuck. Voor 3 daghen hebben Spinola Ruyters dat schoone Dorp Gunters-Blom, den Graven van Leyninghen toebehoorende, inden gront afghebrandt, om dat sy 5. van hunne Ruyters doodt gheschoten hadden. Tot Oppenheim wert die Schipbrugge van Spinola opghenomen ende opwaerts gheleght, tot wat eynde weetmen noch niet.