Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/17 oktober/VVt Praegh, den 5 dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Praegh, den 5 dito. [= 5 oktober 1620]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [zaterdag] 17 oktober 1620, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

VVt Praegh, den 5 dito.

 Tot op heden en is tusschen beyde Leghers noch niet gepasseert, maer liggen soo naer tesamen, datmen daer voore hout, dat den vyant niet voor by en can, den aengeboden Slach hem te leveren, daer om oock gisteren in allen Euangelischen Kercken alhier een yegelijck om yverich te bidden is vermaent worden.
 Des Bisschoppen van Wirtsburg ende Saltburg volck by 8000 starck, die tot noch toe aende Beyersche frontieren gelegen hebben, syn by des Keysers volck aengecomen, maer hebben hun te voren Meester van Schuttenhoven ende Tockhahn ghemaeckt, ende daer in alle Raets Heeren ende andere ophanghen laten. Daeromme haere Maj. den Grave van Mansvelt met syn volck na den Hooftleger ontboden heeft, die wert dagelijcx verwacht, ende bevint sich hare Maj noch tegenwoordich by Merowits, daer by noch 8000 Hungeren aencomen syn.
 Voorleden Donderdagh heeft Buquoy Piseck twelck hy op den vierden dach belegert met ghewelt ingenomen ende alles daer inne om brengen laten, ende eenigen Adel ende Burgers hanghen ende onthoofden laten, ende alsoo getiranniseert, dat hy oock de Vrouwen ende onschuldige kinderen niet en heeft verschoont, veele ergher als die Turcken oyt ghedaen hebben.