Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/18 september/VVt Roomen, den 19 Augusto, 1620

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Roomen, den 19 Augusto, 1620’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag] 18 september 1620, [p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Roomen, den 19 Auguſto, 1620.

VAn Napels heeftmen, dat sich die Turcksche Armada in twee deelen verdeylt, d’eene teghen Ottrante op die Spaensche Armada die tot Messina light, te sien, d’ander deel 46. Galleyen starc heeft tot Monfredonia 3000 Turcken uytgheset, ende naer dien sy die Stadt gheplundert, soo hebben sy dat Casteel met 4. stucken beschoten, het welcke sich opghegheven, dewyle sy gheen gheschut daer op hadden, die Turcken hebben alles ghevanghen ghenomen ende grooten roof, insonderheydt aen Munitien becomen oock die Stadt in brandt ghesteecken, alsoo dat maer een Munnicken ende Bagynen Clooster onbeschadicht ghebleven is. Ende soude oock die Turcksche Armada in Puglia weder afgevaren sijn, ende by 1000 wegh ghevoert hebben.

Overige vindplaatsen[bewerken]