Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/18 september/VVt Weenen den 2. dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Weenen den 2. dito. [= 2 september 1620]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag] 18 september 1620, [p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Weenen den 2. dito.

 Naer dien Keys- Maj. sich op der Hungheren voor 8 daghen verhaelt onbillijck ende niet doenelijck begheeren niet wilde resolveren, noch kunnen, alsoo hebben sy Bethel Gabor, in hunne verbitteringhe tot Coninck ghekosen, die soude den 9 deses voor seecker ghekroont werden, dewelcke ghisteren met sijn Gemael tot Presburgh eenen stadelijcken in-tocht ghehouden, dese ontydighe verkiesinghe ende Keyserlijcke verwerpinghe is door eyghene Couriers aen Spanjen, Saxsen, Beyeren, ende andere Potentaten de wete ghedaen.
 Voor weynich dagen syn eenige 1000 Mannen afwaerts getrocken, de Heere Bremer Oversten tot Raab is tot General in Hungaryen gheordineerdt, tot den selven soude den Ester Hazi, Palvi ende andere die het noch met den Keyser houden, hun 10 duysent sterc vervoegen. Buquoy soude dagelijx met dat Beyersche volc een impresa voornemen, hoewel die hooftsiecte onder syn volck regeert ende vele sterven. Heeft ooc in dry Maenden gheen gelt ontfanghen.
 Die Bohemen rusten hun starck tot den Winter-Legher, ende wert hun alle nootdruft toegevoert, die Hunghersche hulpe van 30 duysent Mannen treckt hun met trouppen, door Moravien toe, nae der Crooninghe souden 20 duysent Mannen in Styrmarckt ende Beyeren vallen.
 Ghisteren is een Engelschen Ambassadeur alhier met 16 Waghens inghehaelt. De Francoysche Ambassadeur bevindt sich oock noch alhier.