Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/18 september/VVt der Geunieerde Vorsten Leger, den 12 Septemb.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt der Geunieerde Vorsten Leger, den 12 Septemb.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag] 18 september 1620, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

VVt der Geunieerde Vorsten Leger, den 12 Septemb.

 De Marquis Spinola is ghisteren avont ende heden vroegh uyt synen Legher van Nackenheimer-Berg geweecken, ende sich naer Creutsnach begheven, ondertusschen eenigh volck ende waghens noch op den Bergh achter ghelaeten, aen te siē als hielde hy daer noch met al sijn volc, ondertusschen heeft Spinola die Gauspoorte tot Cruytsnach doen springhen, daerop die Stadt met macht inghenomen: Heden morghen vroegh heeft de Rit-meester Bergstadt ende noch een ander door 3 Cornetten eenen aengreep ghedaen ende 1 Cornet van Spinola volck by groot Winterheym aenghetast, deselve overwonnen, Ritmeester, Cornet, met eenige voorneme persoonen ghevanghen binnen Oppenheym ghebracht, beneffens eenen wel gheladen Muyl-Ezel ende eenighe ghequetste persoonen. Desen morghen sijn eenighe Dorpen in brant ghestaen, hierop alle de Vorsten met die Ruyterye van den eersten Legher naer Altzey ghetrocken, aldaer sich Spinola te ghelijck oock met eenich volck begheven soude hebben, sich te beschantsen, maer ons voetvolck light noch by Oppenheym, ende wert die Stadt Worms nu met eenige Compagnien van ons volck bewaerdt.