Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/21 augustus/Wt Ceulen den 18 dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Wt Ceulen den 18 dito. [= 18 augustus 1620]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag] 21 augustus 1620, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

Wt Ceulen den 18 dito.

 Men verstaet uyt Kovelens dat op heden aldaer 14 duysent mannen Spaensch volck de Mosel af ende tot Cobelens over varen souden, ende haeren wech by Grantbreytsteen op Limburgh nemen, maer de Marcquis Spinola soude met syn volck by Bon ofte daer ontrent over de Rijn varen, ende den wegh oock op Limburgh na dat ander volck nemen, ende voorder die hooge straet op Franckfoort ghebruycken: den Proviand-Meester was oock tot Cobelens gheweest, die hadde daer 30 voeder Wijn, tot behoef vant volc ghekocht.
 Voor gisteren is de Enghelsche Ambassadeur van Bon ghereyst, ende synen wegh naer Trier ende Ments ghenomen, zijn aenbrenghen is gheweest, t’Churvorstendom Pfalts te verschoonen, hy wilde allen moghelijcken vlijt ghebruycken dat den Boheemschen handel soude vereenight werden, datmen synen Koninck prysen soude, daer op de Churvorst gheantwoort heeft, dat sy om vrede ende eenigheydt te onderhouden, den Ambassadeur te wille doen soude, maer en costen den Koninck van Spangien ende ’t huys Oostenrijck in deser saecken geen maete setten.