Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/21 augustus/Wt Lints in Oostenryck, den 8. dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Wt Lints in Oostenryck, den 8. dito. [= 8 augustus 1620]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag] 21 augustus 1620, [p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

Wt Lints in Oostenryck, den 8. dito.

 Wy sijn alhier in eenen bedroefden staet, de Hertogh van Beyeren is voorleden Dincxdach alhier aenghecomen, die logeert int Casteel, de meeste Ruyters inde Stadt ende voorsteden, en̄ 6 Regimenten voetvolck, rontsom de Stadt int velt, doen den luyden met rooven ende branden groote schade, de voorsz Hertoch heeft een deel volck te Peerde ende te voet naer Vrystadt ghesonden om t’selve te bemachtighen, wat sy uyt richten, salmen hooren. Ende is hier noch gheene huldinge ofte tractatie gheschiet, want de meeste Heeren syn deur gegaen, te vermoeden na Prage sullen de Privilegien sonder twijfel niet genomen hebben, men seght datter eenen inval in Beyeren van den Hongaren ende Bohemen voor genomē sal werden. Ende wert by occasie alhier slechte Misse ghehouden.