Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/21 augustus/Wt Weenen den 5. dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Wt Weenen den 5. dito. [= 5 augustus 1620]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag] 21 augustus 1620, [p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

Wt Weenen den 5. dito.

 Die saecken in Hongaryen laten sich vreemt aansien, hier zijn eenige persoonen van Presburg ghecomen, dewelcke den 29. Julij 200 blau rocken, van des Bethlem Gabors lijfguarde in’t Casteel aldaer hebben sien intrecken, ooc schantsen aen de Donay opwerpen, eenighe stucken geschut daer in voeren laten, ende die schants-corven sien vollen, hy Bethlem soude met de Standen in Hongaryen groote veranderinghe van regeeringhe voornemen.
 Den 2. deses hebben de Fransche Ghesanten eenige van den Edeldom met brieven aen Bethlem ende Honghersche Standen ghesonden, de welcke stercke, doch sachte vermaninghen tot vredens middelen inhoudende, desghelijcken is heden oock aen die van Bohemen geschiet. Men hoopt dat alles op goede middelen ghebracht sal werden, sonderlijck dewijle die Standen in Bohemen niet alle te Contribueren hun beswaren, ende de Cheurvorst van Saxsen alreede int marcheeren is, oock dat Landt op der Ens, sich soude overgegeven hebben, mochte alsoo de perijckelen van dese plaetsen, in andere quartieren verandert werden.