Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/28 augustus/VVt Ceulen den 25 dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Ceulen den 25 dito. [= 25 augustus 1620]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag] 28 augustus 1620, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

VVt Ceulen den 25 dito.

 Die Schip-brugghe dewelcke de Marquis Spinola, tot Tol Engens by Cobelens over den Rhijn heeft slaen laten, is voor gisteren veerdich gheweest, ende terstont sijn volck doen over marcheren, de eerste ware een regiment Bourgnions ende daer na een Wallons, ende eē Spangiaerts, ende een Duytsch-regiment, Graef Heyndrick vanden Bergh heeft 4000. Ruyters, de Gouverneur van Lutsenburgh, die voert 12. duysendt man te voet, ende 1200 peerden. Den Engelschen Ambassadeur seghtmen tot noch toe met de Legher ghereyst is.
 De Ruyters zijn tot Cobelens met die Schepen over den Rhijn gevoert, dat gheschut is met een craen inde Schepen gesedt en̄ hooger nae de Rivier de Laen ghevoert, ende is also schier den gantschē leger, dē berg opgetrocken, en̄ voort gemarcheert.