Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/28 augustus/VVt Prage, den 16. Augusti

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Prage, den 16. Augusti’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag] 28 augustus 1620, [p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Prage, den 16. Auguſti.

 Alhier syn Konincklijcke Patenten, oock aen alle Provincen ghepubliceert, dat in alle steden en̄ Landen den 10 Man, ende onder die gantsche Ridderschap Man voor Man, met haere luyden opt beste als een yeghelijck kan gemonteert, binnen 14 daghen, op die Leutmaersche frontieren hun versamelen souden, want dewijle de Churvorst vā Saxsen syn Crijchsvolc te samen brengt om teghen Bohemen te trecken, soo werden uyt der Slesien daghelijcks noch eenighe 1000 manmen te peerde ende voet verwacht, die nae Lausnits trecken.
 Die 2000. Engelsche, so nu corts tot Branders gemonstert, syn na den Grave van Mansvelt gesonden. Men seght voor seecker, datter een seer groote macht van Hungersche Crijchsvolck int marcheren is, ooc uyt Bruynswijcker Lant, voor dese Landen een groote hulpe komt.